The news.

Khadija Zamouri: "Alleenouderschap is niet altijd een bewuste keuze, maar vaak een genoodzaakte beslissing. Steun bieden aan deze gezinnen spreekt dus voor zich."

Brussels Hoofdstedelijk Parlement - 11/01/2022 – Werkgevers krijgen toolkit om hen te helpen bij het opzetten van een gezinsvriendelijk beleid binnen hun bedrijf.  Dat blijkt uit het antwoord van de Brusselse minister voor tewerkstelling op een schriftelijke vraag van parlementslid Khadija ...

Carla Dejonghe over huurtoelages: ''Onrechtstreeks zijn ze ook een investering in private woningen.''

Carla Dejonghe over huurtoelages: ''Onrechtstreeks zijn ze ook een investering in private woningen.''

BRUSSELS PARLEMENT - In de commissie huisvesting van 13 januari 2022 werden de huurtoelages besproken. De procedure om een dergelijke toelage aan te vragen wordt vereenvoudigd en de criteria versoepeld. Volgens Brussels parlementslid Carla Dejonghe is dit goed nieuws, want het totaalbudget van 38 ...

Khadija Zamouri: ''De bescherming die de antidiscriminatierichtlijnen verschaffen aan persoon die een klacht indient, mag niet beperkt worden door vormvereisten.''

Vandaag stemden we in de commissie economie vóór de bescherming van slachtoffers van discriminatie op de werkvloer. In veel gevallen zal een persoon die het slachtoffer van discriminatie meent te zijn als eerste stap inlichtingen en advies inwinnen om zich te informeren naar zijn rechten. ...

Quentin van den Hove: Meertaligheid in de Schaarbeekse administratie

Quentin van den Hove: Meertaligheid in de Schaarbeekse administratie

Vanaf nu zullen Schaarbekenaren ook in andere talen dan het Nederlands en het Frans terecht kunnen in het gemeentehuis. Quentin van den Hove, (OPEN Vld) schepen van bevolking in Schaarbeek kondigt met trots aan dat het college van burgemeester en schepenen, meertaligheid omarmt. Vanaf dit jaar ...

Sven's Throwback 2021 : 'Het was een krachttoer om in een moeilijk jaar én de coronapremies voor onze zelfstandigen te financieren én te blijven investeren in Brussel én de schuld onder controle te houden.'

Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van dit jaar. ...

Khadija''s Throwback 2021 : 'De stad als emanicpatiemachine, dat is waar het voor ons, liberalen, om draait.'

Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van dit jaar. ...

Actualiteitsvraag Khadija Zamouri aan minister Alain Maron m.b.t. de beslissing van Octa+ om de Brusselse energiemarkt te verlaten.

Actualiteitsvraag Khadija Zamouri aan minister Alain Maron m.b.t. de beslissing van Octa+ om de Brusselse energiemarkt te verlaten.

'Ik had u eind september al een actualiteitsvraag gesteld over de Brusselse energiemarkt naar aanleiding van de verklaringen van Brugel, de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs, dat de Brusselse te strikte regelgeving om kwetsbare klanten te ...

Martine Raets 2021 : 'De nieuwe markt zorgt voor een nieuwe impuls voor Laag-Evere'

Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van dit jaar. ...

Guy's Throwback 2021 : 'Het Parlement moet ook de vinger aan de pols houden met wat er leeft in de samenleving.'

BRUSSEL - Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van ...

Carla's Throwback 2021 : 'Ons voorstel voor de oprichting van een huurcommissie zal misbruik tegen gaan'

Carla's Throwback 2021 : 'Ons voorstel voor de oprichting van een huurcommissie zal misbruik tegen gaan'

BRUSSEL - Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van ...

Khadija Zamouri en Carla Dejonghe over de begroting 22:  Blijven investeren is de enige juiste keuze!

Khadija Zamouri en Carla Dejonghe over de begroting 22: Blijven investeren is de enige juiste keuze!

BRUSSELS PARLEMENT - Vandaag werd de begroting voor het jaar 2022 besproken in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Onze parlementsleden Khadija Zamouri en Carla Dejonghe onderstreepten in hun tussenkomst de moeilijke situatie waarin deze begroting tot stand kwam, maar duiden ook op ...

Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe verhoogt woningtaks met maar liefst 18,5%. Liberalen van MR+ (MR / Open Vld) vragen BE.Woluwepremie van 40 euro ter compensatie.

Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe verhoogt woningtaks met maar liefst 18,5%. Liberalen van MR+ (MR / Open Vld) vragen BE.Woluwepremie van 40 euro ter compensatie.

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft in de gemeenteraad van 20 december besloten om de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 18,5% te verhogen. Eigenaars zullen voortaan in plaats van 2700 opcentiemen 3200 gemeentelijke opcentiemen betalen. De liberalen van MR+ willen dat de ...

Khadija Zamouri over VGC begroting 2022: 'Onderwijs is de motor van emancipatie in Brussel'

Khadija Zamouri over VGC begroting 2022: 'Onderwijs is de motor van emancipatie in Brussel'

RVG - “Als de stad een emancipatiemachine is, dan is onderwijs de motor” aldus Khadija Zamouri. Het Nederlandstalig onderwijs is veruit het meest zichtbare beleidsdomein van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De liberalen hebben daar 20 jaar lang alles voor gedaan om dit optimaal uit te ...

Khadija Zamouri: “Ondernemen in crisistijd vereist creativiteit, doorzettingsvermogen en ondersteuning op maat.”

Khadija Zamouri: “Ondernemen in crisistijd vereist creativiteit, doorzettingsvermogen en ondersteuning op maat.”

COMMISSIE ECONOMIE - In Brussel bevonden 20% of 10.000 KMO's zich voor de crisis in goede gezondheid maar verkeren vandaag nog steeds in een precaire situatie. De crisis is dus niet voorbij. Toch tonen de cijfers ook dat de ondersteuningsmaatregelen werken. Zo zijn er al heel wat Brusselse KMO's ...

Carla Dejonghe: LVC-chauffeurs mogen vanaf morgen opnieuw aan het werk

Carla Dejonghe: LVC-chauffeurs mogen vanaf morgen opnieuw aan het werk

BRUSSELS PARLEMENT -  Na twee woelige weken kunnen de naar schatting 2.000 LVC-chauffeurs opnieuw aan het werk. Op initiatief van Carla Dejonghe (Open VLD), Arnaud Verstraete (Groen), Marc Löwenstein (Défi) en Els Rochet (Vooruit - One.brussels) is er na jaren stilstand iets in gang gezet welke ...

Carla Dejonghe en Guy Vanhengel - Begrotingsaanpassing 2021: Afgezien van de uitgaven in het kader van de pandemie kent de begroting geen verrassingen

Carla Dejonghe en Guy Vanhengel - Begrotingsaanpassing 2021: Afgezien van de uitgaven in het kader van de pandemie kent de begroting geen verrassingen

Carla Dejonghe en Guy Vanhengel - Begrotingsaanpassing 2021 BRUSSELS PARLEMENT - De bespreking van de begrotingsaanpassing 2021 werd vandaag besproken in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Het eerste resultaat van heel wat voorafgaande besprekingen tijdens de verschillende ...

Constantino Tsarouhas en Marie Martens vormen het nieuwe voorzittersduo van de Schaarbeekse Open Vld-Afdeling

Constantino Tsarouhas en Marie Martens vormen het nieuwe voorzittersduo van de Schaarbeekse Open Vld-Afdeling

De Open Vld-afdeling in Schaarbeek heeft sinds woensdag 1/12/2021 een nieuw voorzittersduo. Constantino Tsarouhas en Marie Martens zullen samen werken aan het voorzetten van het liberale verhaal in Schaarbeek.  Woensdagavond 1 december 2021 zijn de leden van de lokale Open Vld-afdeling in ...

Extra zuurstof voor Ukkelse zelfstandigen

Extra zuurstof voor Ukkelse zelfstandigen

Nieuwe ondersteuningspremie voor Ukkelse horeca, sportsector en contactberoepen  “Corona heeft bij veel zelfstandigen voor grote problemen gezorgd,” weet OCMW-voorzitter Stefan Cornelis, “en de verlenging van de sluiting voor bepaalde sectoren was nog een extra klap. Daarom ben ik blij dat ...

Een nieuwe start voor de Jeugdraad van Sint-Jans-Molenbeek

Een nieuwe start voor de Jeugdraad van Sint-Jans-Molenbeek

Kandidaten gezocht!De Jeugdraad wordt nieuw leven ingeblazen, want de stem van onze jongeren dient gehoord te worden! Iedere jonge Molenbekenaar die tussen de 16 en 24 jaar oud is en die zin heeft om zijn of haar schouders onder een participatief en expliciet tweetalig project te zetten, kan zich ...

Taxi's en platformen als Uber moeten naast elkaar kunnen bestaan

Taxi's en platformen als Uber moeten naast elkaar kunnen bestaan

In het Brussels Parlement werd de actuele problematiek rond Uber en het taxiplan besproken. Carla Dejonghe stelde dat  “de oude ordonnantie omtrent taxi’s dateert uit een pre-smartphonetijdperk. Die is niet voorzien op smartphones. Regeltjes waarbij chauffeurs in 2021 geen ritten mogen ...

Brussels Housing Futures Podcast : SOCIALE HUISVESTING met Carla Dejonghe, Dorien Robben, Stefan Cornelis en Frederik Ceulemans - NL

Brussels Housing Futures Podcast : SOCIALE HUISVESTING met Carla Dejonghe, Dorien Robben, Stefan Cornelis en Frederik Ceulemans - NL

Aflevering 2 van Brussels Housing Futures Podcast. In deze aflevering gaan we in gesprek met Carla Dejonghe (Brussels parlementslid), Stefan Cornelis (voorzitter OCMW Ukkel), Dorien Robben (Adjunct-directeur-generaal BGHM) en Frederik Ceulemans (raadslid OVM Lakense Haard) over sociale ...

Week van de economische transitie 22>26 november

Week van de economische transitie 22>26 november

We verbruiken en vervuilen meer dan onze planeet aankan, Met de omslag naar een duurzaam, circulair model dragen we niet enkel zorg voor het milieu maar versterken we onze economie en onze bedrijven. Onze economie is enorm afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen. Vroeg of laat raken die ...

Rapport Rekenhof: Brusselse regering heeft boodschap begrepen en onderneemt dringende actie

Rapport Rekenhof: Brusselse regering heeft boodschap begrepen en onderneemt dringende actie

De Brusselse regering nam kennis van het Rapport van het Rekenhof m.b.t. de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2020. De regering wenst te benadrukken dat haar rekeningen correct en betrouwbaar zijn, maar neemt de kritiek van het Rekenhof zeer ernstig. Dit rapport moet er ons ...

Brussels Housing Futures Podcast : COLLECTIVE HOUSING met Joren Sansen, Ann-Sophie Maeyaert en Carla Dejonghe - NL

Brussels Housing Futures Podcast : COLLECTIVE HOUSING met Joren Sansen, Ann-Sophie Maeyaert en Carla Dejonghe - NL

De vastgoedmarkt in Brussel staat onder druk. Op de private huur- en koopmarkt lijkt het de laatste tijd wel oorlog door de stijgende vastgoedprijzen. Ook de veranderende woonnoden doet ons vragen stellen bij het bestaande woningaanbod en doen ons nadenken over alternatieve woonvormen. Op die ...

Sven Gatz: Brussel was Biden voor.

Sven Gatz: Brussel was Biden voor.

Verschenen in 'De Morgen' op 10 november 2021, 06:30I hate to do this. Maar soms ben ik genoodzaakt parlementsleden met teveel verbeelding weer tot de essentie te brengen.Zo vertelde Cieltje Van Achter in deze krant over ‘het Athene aan de Zenne’: een nogal wankele beeldspraak als u het mij ...

Café Urbain - Smart Cities met professor Pieter Ballon.

Café Urbain - Smart Cities met professor Pieter Ballon.

BRUSSEL 8/11/2021 - Bij slimme steden moeten we niet aan hypertechnologische, futuristische, utopische beelden denken. Dat heeft Professor Pieter Ballon helder gesteld op de gespreksavond die MR Bruxelles en Open Vld Brussel samen organiseerden over smart cities.  Ook niet aan een gevaarlijke ...

BRUSSELS HOUSING FUTURES - Een reeks over nieuwe woonvormen in Brussel

BRUSSELS HOUSING FUTURES - Een reeks over nieuwe woonvormen in Brussel

Coliving, cohousing, een appartement of toch gewoon een huis. Is wonen in Brussel nog betaalbaar? Doe en discussieer mee over nieuwe woonvormen tijdens de activiteiten van Brussels Housing Futures van Open Vld Brussels.  Sinds de woningcrisis in de jaren 80 en beginjaren 90 (-200.000 Brusselaars ...

“Onze reddingsoperatie van Brusselse historische liften krijgt structurele oplossing” (Carla Dejonghe)

“Onze reddingsoperatie van Brusselse historische liften krijgt structurele oplossing” (Carla Dejonghe)

Na twintig jaar knokken voor het behoud van de Brusselse historische liften, is er een begin van een structurele oplossing in zicht, zegt Brussels parlementslid Carla Dejonghe.Het Brussels gewest telt 2309 magnifieke liften die dateren van vóór 1958. Daarvan zijn er 748 opgenomen in de inventaris ...

Klimaatweek: We worden welvarend door slim te zijn.

Klimaatweek: We worden welvarend door slim te zijn.

Over klimaat, innovatie en ondernemerschap  De economische transitie staat hoog op de Brusselse politieke agenda. We moeten als gewest de klimaatdoelstellingen halen. Liberalen zien hier kansen. Opportuniteiten voor innovatie en ondernemerschap. De uitdaging is immens: hoe in een stad van een ...

Carla Dejonghe over de beleidsverklaring: ''We worden welvarender door te innoveren, laten we van Brussel een echte 'smart city' maken.''

Carla Dejonghe over de beleidsverklaring: ''We worden welvarender door te innoveren, laten we van Brussel een echte 'smart city' maken.''

Na de aankondiging van de beleidsverklaring van het Brussels gewest, is parlementslid en fractievoorzitster Carla Dejonghe tijdens de plenaire vergadering van 22 oktober 2021 tussengekomen om de positie en het standpunt van Open Vld Brussel bekend te maken. Lees hieronder de volledige tussenkomst. ...

BR*EU PODCAST - Kunnen we nog veilig uitgaan in Brussel? En hoe kijken we terug op 16 jaar Bondskanselier Merkel?

BR*EU PODCAST - Kunnen we nog veilig uitgaan in Brussel? En hoe kijken we terug op 16 jaar Bondskanselier Merkel?

16 jaar lang was Angela Merkel een onmiskenbaar zwaargewicht binnen de Europese Unie. Haar standvastige maar ook soms weifelende houding loodste Europa doorheen zwaar weer. De bankencrisis, de eurocrisis, de Griekse crisis, de migratiecrisis, de coronapandemie. Angela Merkel zat ze allemaal uit op ...

“Brussel speelt een echte voortrekkersrol wat betreft woonfiscaliteit, ook voor alleenwoners” (Carla Dejonghe)

“Brussel speelt een echte voortrekkersrol wat betreft woonfiscaliteit, ook voor alleenwoners” (Carla Dejonghe)

Eind september kondigde de Vlaamse regering aan dat de regeling van de registratierechten wordt aangepast. “Goed nieuws voor jonge gezinnen in Vlaanderen, maar laten we niet vergeten dat Brussel al langer inspanningen levert om de woonfiscaliteit te verlagen”, aldus Brussels parlementslid Carla ...

5G komt er! Brusselse regering keurt verhoging van de stralingsnorm goed!

5G komt er! Brusselse regering keurt verhoging van de stralingsnorm goed!

BRUXELLES - De Brusselse regering heeft de verhoging van de stralingsnorm tot 14,5 V/m finaal goedgekeurd.  Het mobiele dataverkeer groeit en 5G is nodig voor een stabiele en veilige internetverbinding in de stad. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van hulpdiensten op afstand en slim parkeren, ...

Melanie Verroken treedt toe tot gemeenteraad Sint-Gillis

Melanie Verroken treedt toe tot gemeenteraad Sint-Gillis

Melanie Verroken (Open Vld) heeft gisteravond de eed afgelegd in de gemeenteraad van Sint-Gillis. Ze versterkt daarmee de rangen van de MR-Open Vld-fractie. Verroken wil zich in de gemeenteraad toeleggen op het verbeteren van de leefbaarheid en het economisch leven in de gemeente. Melanie Verroken ...

Chloë Van Hoegaerden en Lars Stollenwerk nieuw voorzittersduo van Jong Vld Brussel.

Chloë Van Hoegaerden en Lars Stollenwerk nieuw voorzittersduo van Jong Vld Brussel.

BRUSSEL, 1 oktober 2021 - Chloë Van Hoegaerden en Lars Stollenwerk zijn verkozen als nieuw voorzittersduo van Jong Vld Brussel. Ze volgen daarmee Frederik Ceulemans op die zich na vier jaar als voorzitter niet opnieuw verkiesbaar stelde. Het nieuwe duo werd woensdagavond unaniem verkozen voor een ...

Probleemdossier Prinses Paolaschool in Sint-Lambrechts-Woluwe

Probleemdossier Prinses Paolaschool in Sint-Lambrechts-Woluwe

Probleemdossier Prinses Paolaschool in Sint-Lambrechts-Woluwe:Afgekeurde containerklasjes van 5de en 6de leerjaar moeten vervangen worden.Het vijfde en zesde leerjaar van de Prinses Paolaschool in Sint-Lambrechts-Woluwe moeten binnenkort verhuizen naar nieuwe containerklasjes. De huidige ...

'Een Rutteke doen' - Khadija Zamouri vraagt aan werkende Brusselaars om deeltijds les te geven.

'Een Rutteke doen' - Khadija Zamouri vraagt aan werkende Brusselaars om deeltijds les te geven.

BRUSSEL - Een carrière switch blijft een ingrijpende stap om het lerarentekort op te vangen. Je wordt niet zomaar leraar van de ene dag op de andere. Khadija Zamouri ziet ook mogelijkheden in een soft versie, een zogenaamd Rutteke doen. “De Nederlandse minister-president Marc Rutte geeft al ...

METRO 3: Carla Dejonghe brengt bezoek aan de belangrijkste Brusselse werf van deze eeuw

METRO 3: Carla Dejonghe brengt bezoek aan de belangrijkste Brusselse werf van deze eeuw

Samen met de commissie mobiliteit trok Carla Dejonghe naar de bouwwerven van de nieuwe metrolijn 3, waar een uitgebreide rondleiding werd gegeven door de MIVB. Een kans om de vooruitgang en de complexiteit ervan met eigen ogen te zien. Een kijkje achter de schermen van het belangrijkste ...

Het nieuwe schooljaar is een kans om de vaccinatiegraad in Brussel te doen stijgen.

Het nieuwe schooljaar is een kans om de vaccinatiegraad in Brussel te doen stijgen.

Het is september en dus gaan de Brusselse ketten opnieuw naar school. Het is dan oko geen toeval dat onze minister Sven Gatz de afgelopen weken van speelplaats naar speelplaats ging om nieuwe scholen plechtig te openen. Campus Kompas in Schaarbeek (1060 plaatsen) , de Freinet basisschool De ...

Opiniestuk - Een letterlijk ticket naar de vrijheid...

Opiniestuk - Een letterlijk ticket naar de vrijheid...

OpiniestukEen letterlijk ticket naar de vrijheid - een noodzakelijk kwaad in onze hoofdstadOp 1 September vierde ons land het begin van het rijk van de vrijheid. Na een zenuwslopende 17 maanden kon in België eindelijk versoepeld worden naar aanleiding van een voorbeeldige vaccinatiecampagne - in ...

Hoe de Taalbarometers van Rudi Janssens onze partij mee vorm gaf.

Hoe de Taalbarometers van Rudi Janssens onze partij mee vorm gaf.

Met het overlijden van taalsocioloog Rudi Janssens verliezen we een pionier in het onderzoek naar taalgebruik in onze stad en de rand. Als drijvende kracht achter BRIO, het kenniscentrum over Brussel en de rand, verrichtte hij baanbrekend onderzoek wat resulteerde in de ondertussen ...

Brusselse regering maakt 5G mogelijk!

Brusselse regering maakt 5G mogelijk!

De Brusselse regering geeft haar principiële goedkeuring  om de huidige stralingsnorm beperkt te verhogen tot 14,5 V/m en daarin ook de radio- en televisie-antennes te verrekenen. Daarnaast heeft ze de krijtlijnen uitgetekend voor de verdere werkzaamheden rond de harmonieuze uitrol van een ...

BR*EU PODCAST - Over het noodweer en de Europese klimaatplannen

BR*EU PODCAST - Over het noodweer en de Europese klimaatplannen

In deze aflevering staan we stil bij de catastrofale overstromingen in België, Duitsland en Nederland. Kortom een Europese ramp die vraagt om een Europese aanpak.Het zijn de zwaarste overstromingen die ons land ooit gekend hebben, de gevolgen van de klimaatopwarming komen plots ...

Brusselse regering roept Brussel uit tot vrijheidszone voor LGBTQIA+’ers

Brusselse regering roept Brussel uit tot vrijheidszone voor LGBTQIA+’ers

BRUSSEL - Het Brussels gewest is voortaan een 'LGBTQIA+-vrijheidszone'. Daarmee uit onze stad een krachtige roep om een steeds inclusiever Brussel, als reactie op de nieuwe Poolse en Hongaarse wetten.Brussel verwelkomt alle LGBTQIA+-mensen. Het parlement dient een krachtige symbolische ...

JETTE - Jonas Hatem volgt Marc Daniëls op als OCMW-raadslid

JETTE - Jonas Hatem volgt Marc Daniëls op als OCMW-raadslid

JETTE - Met Jonas Hatem als nieuw OCMW-raadslid in Jette kan Open VLD Jette opnieuw naar de toekomst kijken na het verlies van twee zwaargewichten. Zo overleed Marc Daniëls, OCMW-raadslid en gemeenteraadslid in Jette, op 10 mei aan de gevolgen van een corona-infectie. Daarnaast moest de ...

#Donuteconomie: ''Ideologisch debat moeten we vermijden. Focussen op resultaten en de vele mogelijkheden is wat we moeten doen!''

Vandaag in de commissie economie:  #DonuteconomieEr beweegt heel wat in Brussel in de richting van een circulaire economie, met of zonder steun uit het beleid. Het is zelden een goed idee om van boeken uit te gaan om een maatschappij of economie te hertekenen. Het ideologisch debat van het ...

BR*EU PODCAST - Over het bezoek van Joe Biden de EU en de Navo. Daarnaast is het tijd voor het EK voetbal!

BR*EU PODCAST - Over het bezoek van Joe Biden de EU en de Navo. Daarnaast is het tijd voor het EK voetbal!

BRUSSEL - In een nieuwe aflevering van BR*EU podcast komt u alles te weten over het bezoek van Joe Biden aan de Europese instellingen en de NAVO. Die bevinden zich natuurlijk allebei in Brussel dus de impact op onze stad staat centraal! En of dat nog niet genoeg was moest de openingsmatch van het ...

'CAFE URBAIN'-PODCAST: Brussel, een beestige stad? (Carla Dejonghe - Guy Adant - Martine Raets)

'CAFE URBAIN'-PODCAST: Brussel, een beestige stad? (Carla Dejonghe - Guy Adant - Martine Raets)

'CAFE URBAIN-PODCAST - Er zijn naar schatting 105.000 honden en ongeveer 135.000 katten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dat is natuurlijk geen toeval. Gezelschapsdieren, en dan vooral katten en honden, zijn voor veel mensen hun beste vriend. Ze spelen immers een belangrijke rol in het ...

BR*EU PODCAST, Een Brusselse podcast van Jong Vld brussel over de Europese Unie en haar hoofdstad.

BR*EU PODCAST, Een Brusselse podcast van Jong Vld brussel over de Europese Unie en haar hoofdstad.

Deze maand staat in het teken van de LGBTQ+-mensen. In deze aflevering van BR*EU PODCAST nemen Imane Belguenani, Chloë Van Hoegaerden, Tim Bogaert en Frederik Ceulemans polshoogte in enkele Europese landen en kijken ze hoe het gesteld is met het fundamentele recht op liefde tussen mensen van ...

Brusselaars samenbrengen, niet verdelen

Brusselaars samenbrengen, niet verdelen

Naar aanleiding van de pijnlijke actualiteit in het Midden-Oosten, in Israël en Palestina, worden er in verschillende gemeenteraden en het Brussels parlement resoluties neergelegd. Open Vld Brussel zal zich op al deze teksten onthouden.Dit betekent niet dat we ongevoelig zijn voor dit conflict en ...

Khadija Zamouri benadrukt het belang van een objectief en humanitair vertrekpunt voor de ontwikkeling van Artificiële intelligentie

Khadija Zamouri benadrukt het belang van een objectief en humanitair vertrekpunt voor de ontwikkeling van Artificiële intelligentie

Brussels Parlement - 19 mei 2021- Khadija Zamouri (Open Vld) nam in de commissie economie deel aan het debat over de toekomst van Artificiële intelligentie in Brussel. “Als we deze trein missen dan zijn we verloren voor een aantal generaties. Het moet van in het begin goed zitten of we gaan ...

VGC Pistache Schaarbeek: Un nouveau bâtiment scolaire pour la toute première école primaire multilingue de Bruxelles

VGC Pistache Schaarbeek: Un nouveau bâtiment scolaire pour la toute première école primaire multilingue de Bruxelles

Grâce à la reprise, l'école primaire Pistache peut poursuivre son projet pédagogique unique d'école primaire multilingue et la direction, l'équipe pédagogique, les élèves et leurs parents ont des perspectives claires pour l'avenir. L'école était confrontée à un problème de logement et ...

Carla Dejonghe vraagt via petitie meer plek voor honden zonder leiband

Carla Dejonghe vraagt via petitie meer plek voor honden zonder leiband

Steeds meer Brusselaars schaffen zich een hond aan en laten hun viervoeter geregeld loslopen in groene zones, ook al is dit verboden. “Het incident in het Dudenpark heeft nogmaals aangetoond hoe belangrijk losloopzones zijn”, althans Brussels parlementslid Carla Dejonghe. Daarom lanceert ze een ...

Vraag tijdig je reisdocumenten aan!

Vraag tijdig je reisdocumenten aan!

Schaarbeeks schepen voor Bevolking Quentin van den Hove (Open VLD) waarschuwt voor een toevloed van nieuwe aanvragen voor paspoorten en reisdocumenten tijdens de zomermaanden. Die zou volgens de schepen tot vertragingen, spoedprocedures en zelfs reisannulaties kunnen leiden. “Maak zo snel ...

175 JAAR LIBERALE PARTIJ - Pour la petite histoire  14 juni 1846

175 JAAR LIBERALE PARTIJ - Pour la petite histoire 14 juni 1846

BRUSSEL - Binnen twee maanden blaast de Liberale Partij 175 kaarsjes uit. Moeten we het nog herhalen? Op 14 juni 1846 werd de Liberale Partij, de oudste partij van ons land, plechtig opgericht in de gotische zaal van het Brussels stadhuis. Liberalen (allemaal mannen in die tijd), kwamen van ...

Open Vld en MR bezoeken samen de Tervurenlaan:  “Het bestaande fietspad moet gerenoveerd worden”

Open Vld en MR bezoeken samen de Tervurenlaan: “Het bestaande fietspad moet gerenoveerd worden”

Vandaag kwamen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Brussels parlementsleden Carla Dejonghe (Open Vld), Alexia Bertrand en Anne-Charlotte d’Ursel (MR) samen op de Tervurenlaan aan het Vierarmenkruispunt om het verkeer en de huidige inrichting te bekijken. Het plan om een ...

Open MR pleit voor herdenkingsplaats voor coronaslachtoffers  in Sint-Pieters-Woluwe

Open MR pleit voor herdenkingsplaats voor coronaslachtoffers in Sint-Pieters-Woluwe

Tijdens de gemeenteraad van 27 april vroegen Carla Dejonghe en Olivia Casterman (Open MR) aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe om de coronaslachtoffers te herdenken. De raadsleden opteren voor een permanente herdenkingsplaats, waar nabestaanden van coronaslachtoffers naartoe ...

Brussel is het Nederlands niet vergeten

Brussel is het Nederlands niet vergeten

Sven Gatz zet in op meertaligheid in Brussel, maar dat betekent niet dat hij niet meer in het Nederlands investeert.' C'est comme ça' ... In zijn opiniestuk zet Luckas Vander Taelen me weg als een excuus-Vlaming in Brussel, die de taalwet onbelangrijk zou vinden (DS 27 april). Dat doet hij op ...

Laken: Houten woonmodules voor sociale huisvesting in Modelwijk

Laken: Houten woonmodules voor sociale huisvesting in Modelwijk

LAKEN - In de Modelwijk in Laken werd onlangs de eerste geprefabriceerde woonmodule voor sociale huisvesting in Brussel geïnstalleerd. En dan voor de eerste keer in België. Het totale project omvat de installatie van 3 gebouwen uit CLT (Cross Laminated Timber) voor een totaal van 20 ...

Vanaf 2 mei: nieuwe zondagmarkt in Laag Evere!

Vanaf 2 mei: nieuwe zondagmarkt in Laag Evere!

Voortaan kan u elke zondagvoormiddag tussen 8 en 13 uur voor uw aankopen terecht op de nieuwe markt in Laag-Evere. In een pittoreske omgeving, op het voorplein van de Sint Vincentiuskerk, naast het park en het natuurgebied ‘t Moeraske’ vindt u er tal van kwalitatieve producten van bij ons, ...

Guy Vanhengel “Divestment is belangrijk, en net daarom hebben we het al uitgevoerd”

Guy Vanhengel “Divestment is belangrijk, en net daarom hebben we het al uitgevoerd”

BRUSSEL - Gewezen Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) heeft de voorbije jaren in het Brussels parlement als minister toelichting gegeven bij het gewestelijk beleid inzake schuldbeheer en beleggingen. De Gewestelijke Overheidsinstelling (GOB) belegt al sinds 2015 niet ...

Kurt Deswert, gemeenteraadslid St-Lambrechts-Woluwe: MR+ / Open Vld wil een heropeningspremie voor de horeca in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Kurt Deswert, gemeenteraadslid St-Lambrechts-Woluwe: MR+ / Open Vld wil een heropeningspremie voor de horeca in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Liberale oppositie verzet zich tegen plannen gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe om subsidies te geven om rechtszaken aan te spannen tegen federale overheid. MR+ / Open Vld Sint-Lambrechts-Woluwe verzet zich tegen de subsidie van €10.000 die het gemeentebestuur en haar burgemeester ...

BR*EU PODCAST, Een Brusselse podcast van Jong Vld brussel over de Europese Unie en haar hoofdstad.

BR*EU PODCAST, Een Brusselse podcast van Jong Vld brussel over de Europese Unie en haar hoofdstad.

Als Brusselaar leven we elke dag in de hoofdstad van Europa, een van de belangrijkste machtscentra in de wereld? Toch blijft de afstand tussen de stad en haar Europese instellingen groot. We leven er mee maar we kennen het niet en we zijn er ook eigenlijk niet zoveel mee bezig ...

Vincent Riga: Sint-Agatha-Berchem blaast warm en koud over schoolstraten

Vincent Riga: Sint-Agatha-Berchem blaast warm en koud over schoolstraten

Dan weer niet, dan weer wel. De enige schoolstraat in Sint-Agatha-Berchem blijft de gemoederen bedaren. Na slechts één jaar kwam twee weken geleden het bericht dat het stuk van de kerkstraat, tussen de Sint-Albertusschool en Sint-Jozefschool, niet langer een schoolstraat zou blijven. ‘Het ...

“Maak trouwen in openlucht mogelijk” (Open MR Sint-Pieters-Woluwe)

“Maak trouwen in openlucht mogelijk” (Open MR Sint-Pieters-Woluwe)

Sinds het begin van de coronacrisis organiseren verschillende gemeentes officiële huwelijksplechtigheden in openlucht. Open MR Sint-Pieters-Woluwe pleit ervoor om ook in hun gemeente trouwen in openlucht mogelijk te maken, wat in het Brussels gewest voorlopig enkel in Ukkel kan. Volgens ...

E-inclusie als basis voor een Smart City

E-inclusie als basis voor een Smart City

De vraag is niet of Brussel mee hoort te innoveren in nieuwe technologieën, de vraag is wanneer. En liefst zo snel mogelijk. Zoals al veen gezegd en geschreven mogen we de aansluiting met de toekomst niet missen. Zo is bv. 5G de enige mobiele netwerktechnologie die aan de toekomstige ...

Carla Dejonghe:

Carla Dejonghe: "De Vlaamse Gemeenschapscommissie vergeet onze lokale sociaal-culturele verenigingen niet”

Sociaal-culturele verenigingen krijgen ook dit jaar (financiële) steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. “De VGC vergeet onze lokale sociaal-culturele verenigingen niet”, aldus Brussels parlementslid Carla Dejonghe. Deze vreesden voor een inkomensverlies omwille van de pandemie en haar ...

CaféUrbain Podcast: DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE VAN 5G - Khadija Zamouri - René Konings - Wim Vanobberghen - NL

CaféUrbain Podcast: DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE VAN 5G - Khadija Zamouri - René Konings - Wim Vanobberghen - NL

In deze aflevering hebben we het over de maatschappelijke relevantie van 5G. We gaan in gesprek Khadija Zamouri, Brussels parlementslid, met Wim van Obberghen, expert digitale innovatie en René Konings, Chief Brussels region bij Agoria. Zonder performante technologische ...

Carla Dejonghe over verlenging verbod op uithuiszettingen in Brussel: “OCMW’s moeten tussenkomen bij achterstallige huur”

Carla Dejonghe over verlenging verbod op uithuiszettingen in Brussel: “OCMW’s moeten tussenkomen bij achterstallige huur”

Bij het begin van de coronacrisis werd er besloten om tijdelijk een verbod op uithuiszetting in te voeren van huurders die hun huur niet meer kunnen betalen. Wat de Open Vld-fractie betreft, is dit niet meer opportuun. “Het Brussels Gewest heeft 30 miljoen euro ter beschikking gesteld van de ...

Carla Dejonghe over metro 3: ''Nu er volop onder de treinsporen wordt geboord, is metrolijn 3 werkelijk in zicht.”

Carla Dejonghe over metro 3: ''Nu er volop onder de treinsporen wordt geboord, is metrolijn 3 werkelijk in zicht.”

De cruciale werken voor de nieuwe metrolijn 3 zijn eindelijk van start gegaan. “Er moet onder de treinsporen van het Brusselse Noordstation worden gegraven”, legt Brussels parlementslid Carla Dejonghe, “dat is een gigantische opdracht. Eindelijk komt er nu schot in de realisatie van metrolijn ...

Khadija Zamouri over de week van de Artificiële Intelligentie (AI): Van de politiek wordt verwacht dat we de digitale kloof dichten.

Khadija Zamouri over de week van de Artificiële Intelligentie (AI): Van de politiek wordt verwacht dat we de digitale kloof dichten.

17 maart 2021 - Artificiële Intelligentie (AI), digitale economie, e-commerce, … het is all over the place. Khadija Zamouri legde in de commissie economie in het Brussels Parlement, tijdens de hoorzittingen over AI, nogmaals de liberale klemtoon op onderwijs en opleiding.  “Ons geloof ...

Brusseleir Budgétaire - Haven van Brussel

Brusseleir Budgétaire - Haven van Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenschapscommissies investeren jaarlijks zo’n 10 miljard in deze stad en zijn inwoners. Geld dat grotendeels van uw belastingen komt. Maar voor de burger is het niet altijd even duidelijk wat er met die centen gebeurt. In de reeks Brusseleir Budgétaire ...

Brusseleir Budgétaire - Gewestelijk Crisiscentrum

Brusseleir Budgétaire - Gewestelijk Crisiscentrum

Het Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenschapscommissies investeren jaarlijks zo’n 10 miljard in deze stad, in dit stadsgewest. Maar voor de burger is het niet altijd even duidelijk wat er met dat belastinggeld gebeurt. In deze reeks gaan we op zoek naar het Brussel achter de begrotingstabellen.In ...

Brusseleir Budgétaire

Brusseleir Budgétaire

Wat gebeurt er eigenlijk met uw belastinggeld? Morgen kunt u hier de eerste aflevering zien van een nieuwe reeks video’s over de Brusselse gewestbegroting.

Carla Dejonghe: “Ze zijn er eindelijk. De huurtoelagen.”

Carla Dejonghe: “Ze zijn er eindelijk. De huurtoelagen.”

Brussel 15 maart 2021 - Een huurtoelage helpt Brusselaars die op een wachtlijst staan voor een sociale woning om een woning te huren op de privémarkt. De huurtoelagen zijn dus afhankelijk van je inkomen en variëren tussen 120 en 280 euro per maand. Het systeem is niet nieuw. De ordonnantie werd ...

Anderlecht krijgt prestigieuze nieuwe campus Nederlandstalig onderwijs

Anderlecht krijgt prestigieuze nieuwe campus Nederlandstalig onderwijs

Op het verlaten bedrijventerrein tussen het Kanaal en de Walcourt- en Deleersstraat komt een nieuwe Nederlandstalige scholencampus voor 1.330 leerlingen. Dat heeft het VGC-college beslist op voorstel van minister Sven Gatz, bevoegd voor Scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs. Zowel naar ...

Neder-Over-Heembeek krijgt nieuwe Nederlandstalige secundaire school van 630 leerlingen

Neder-Over-Heembeek krijgt nieuwe Nederlandstalige secundaire school van 630 leerlingen

In de buurt van het Peter Benoitplein te Neder-Over-Heembeek starten in 2022 de werken voor een nieuwe Nederlandstalige secundaire school. Het schoolbestuur Sint-Goedele Brussel vzw werkte de eerste schetsen uit voor een nieuw schoolgebouw aan de Frans Vekemansstraat en voor een grondige renovatie ...

Academie van Sint-Agatha-Berchem krijgt splinternieuw gebouw

Academie van Sint-Agatha-Berchem krijgt splinternieuw gebouw

De Nederlandstalige Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem blijft groeien en telt vandaag 815 leerlingen. De Academie heeft verschillende vestigingsplaatsen, maar kampt met een tekort aan leslokalen. Bovendien moet de Academie eind dit schooljaar de leslokalen in ...

Carla Dejonghe: ''Een huurprijs herzien heeft nog nooit voor één bijkomende woning gezorgd''

Carla Dejonghe: ''Een huurprijs herzien heeft nog nooit voor één bijkomende woning gezorgd''

Het Brussels Parlement zal een voorstel van ordonnantie bespreken dat buitensporige huurprijzen op de woningmarkt wil aanpakken. De indieners van het voorstel willen eerst bemiddeling promoten in een paritair samengestelde huurcommissie (PHC) van huurders- en eigenaarsverenigingen. Maar het ...

Historische liften krijgen een vrijstelling voor de moderniseringsprocedure - Carla Dejonghe:

Historische liften krijgen een vrijstelling voor de moderniseringsprocedure - Carla Dejonghe: "Een hoogdag voor een strijd die wij al 20 jaar voeren"

BRUSSEL- Het was toenmalig Brussels parlementslid René Coppens die in 2004 waarschuwde voor de dreiging voor het verlies van een onderschat maar waardevol stuk Brussels erfgoed. Honderden liften in onze stad werden immers gebouwd voor 1958 en volgens de veiligheidsrichtlijnen moeten deze liften ...

Open Vld Brussel vraagt met de andere meerderheidspartijen dat Koninklijk Park poorten opent voor alle Brusselaars.

Open Vld Brussel vraagt met de andere meerderheidspartijen dat Koninklijk Park poorten opent voor alle Brusselaars.

BRUSSEL - Open Vld Brussel vraagt samen met de andere meerderheidspartijen in het Brussels Parlement voor een gedeeltelijke openstelling van het Koninklijk Park van Laken voor het publiek. ''De covidpandemie heeft aangetoond dat Brusselaars nood hebben aan groene ruimtes om mentaal en fysiek ...

Khadija Zamouri over Brusselse COVID-aanbevelingen:  Corona legt digitale kloof pijnlijk bloot

Khadija Zamouri over Brusselse COVID-aanbevelingen: Corona legt digitale kloof pijnlijk bloot

BRUSSEL - Voor Khadija Zamouri (Open Vld) is er nood aan digitale opleidingen voor werkzoekenden, in het bijzonder de minst gekwalificeerde werkzoekenden. “Werkzoekenden hebben tijdens de crisis de digitale kloof extra hard ervaren. Cijfers van Actiris (de Brusselse dienst voor ...

Imane Belguenani: “De Brusselse identiteit is een hoopgevend signaal”

Imane Belguenani: “De Brusselse identiteit is een hoopgevend signaal”

“Het korte bericht in De Standaard van 4 februari 2021 ‘Geen Vlaming, Belg of Marokkaan, maar Brusselaar’, is niet anecdotisch. Het is bijzonder relevant”, meent Imane Belguenani. Belguenani is voorzitter van BlueTalks, het Karel Bulsstudiecentrum van Open Vld Brussel. “De Brusselse ...

AFDELING ST-AGATHA-BERCHEM - Vincent Riga 'We laten het politiek debat niet kapen door complotdenkers'

AFDELING ST-AGATHA-BERCHEM - Vincent Riga 'We laten het politiek debat niet kapen door complotdenkers'

“We staan voor leefbaarheid, ook lokaal. Maar a.u.b. bespaar ons het complot denken. Het debat over 5G is economisch en maatschappelijk te belangrijk om het aan enkele onwetenschappelijke clichés over te laten”. Vincent Riga heeft namens Open MR fel gereageerd op een bijdrage van ...

Café Urbain Podcast: De comeback van de Brusselse voetbalderby's! Met Guy Vanhengel, David Steegen en Kurt Deswert

Café Urbain Podcast: De comeback van de Brusselse voetbalderby's! Met Guy Vanhengel, David Steegen en Kurt Deswert

Jarenlang stond Anderlecht eenzaam aan de Brusselse top. Met de comeback van Union Saint Gilloise en RWDM ziet de toekomst voor het Brusselse voetbal er veelbelovend uit. In deze aflevering gaan we in gesprek met drie rasechte voetbalkenners; Guy Vanhengel (1ste ondervoorzitter ...

Open Vld Brussel start als eerste Brusselse partij met politieke podcast.

Open Vld Brussel start als eerste Brusselse partij met politieke podcast.

BRUSSEL 4/02/2021 – Open Vld Brussel start met een eigen podcast. Onder de naam ‘Café Urbain’ zet de Brusselse afdeling van Open Vld in op snel groeiende communicatiekanalen.Met ‘Café Urbain podcast’ start ook Open Vld Brussel met regelmatige audio-gesprekken over allerhande ...

Café Urbain Podcast: SmartMove, een nieuwe adem voor Brussel! Met Sven Gatz en Dirk Lauwers

Café Urbain Podcast: SmartMove, een nieuwe adem voor Brussel! Met Sven Gatz en Dirk Lauwers

Voor de huidige Brusselse regering is de slimme kilometerheffing, of SmartMove, één van de belangrijkste onderdelen van het regeerakkoord. Nu de geest al enkele maanden uit de fles is en de eerste reacties gaan liggen zijn, nemen we in deze aflevering van Café Urbain Podcast het plan eens onder ...

Carla Dejonghe - Sociale huisvesting is niet gelijk aan sociale woningen

Carla Dejonghe - Sociale huisvesting is niet gelijk aan sociale woningen

BRUSSEL 28/01/2021 - In oktober zullen Brusselaars die wachten op een sociale woning eindelijk aanspraak kunnen maken op een huurtoelage om een appartement te zoeken op de privémarkt. “Met de doorstart van de huurtoelagen houdt deze Brusselse regering haar beloftes” aldus Carla ...

Carla Dejonghe: 'Integratie van Waterbus in MIVB-net is een feit!'

Carla Dejonghe: 'Integratie van Waterbus in MIVB-net is een feit!'

BRUSSEL - In 2007 lanceerde Brussels Parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) een debat over openbaar vervoer op het kanaal (Open Kanaal). De commerciële snelheid die haalbaar is met boten op het kanaal tussen Vilvoorde en het centrum van de stad is beperkt. “De boten kunnen door de ...

2021: Het jaar van de starter - L'année des starters bruxellois

2021: Het jaar van de starter - L'année des starters bruxellois

(RE) START BRUSSEL Open Vld-gemeenteraadsleden interpelleren de Brusselse gemeentebesturen om leegstaande handelspanden tijdelijk ter beschikking te stellen van starters. “Het vinden van een pand blijft voor starters heel moeilijk, dat terwijl er voor de pandémie in Brussel al 13% van de ...

Café urbain Podcast: Brusselse horeca in crisis

Café urbain Podcast: Brusselse horeca in crisis

Exact één jaar geleden organiseerden Frederik Ceulemans en Joris Theelen, de drijvende krachten achter Brusiness, een debat over de Brusselse horeca. Wie had kunnen denken dat de Horeca voor het grootste deel van het jaar dicht moest blijven? We blikken terug op dit rampjaar met twee sprekers ...

Opinie Sven Gatz: Een staatshervorming gaat over mensen en welvaart, niet over pionnetjes op een schaakbord

Opinie Sven Gatz: Een staatshervorming gaat over mensen en welvaart, niet over pionnetjes op een schaakbord

Sven Gatz (Open Vld) is Brussels minister voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van Meertaligheid.Het begon schijnbaar elegant. PS-voorzitter Paul Magnette (PS) opende de institutionele vriendschappelijkheden met het stoutmoedige voorstel de aanwezigheid van de Vlaamse en de ...

Opinie Ayoub El Azzaoui - Laat ons niet vergeten dat een jongeman het leven verloor.

Opinie Ayoub El Azzaoui - Laat ons niet vergeten dat een jongeman het leven verloor.

De hel brak losBRUSSEL - Enkele uren na de constructieve meeting die ik met korpschef Jurgen De Landsheer (politiezone Brussel-Zuid) had over het bevorderen van de relatie tussen politie en Brusselse jongeren, brak de hel los in Schaarbeek.De afgelopen weken, maanden en zelfs jaren hebben ...

''Tel de gewestelijke, gemeenschaps- en federale investeringen in Brussel op!''

''Tel de gewestelijke, gemeenschaps- en federale investeringen in Brussel op!''

In het debat over de verdeling van de Europese relancemiddelen was Carla Dejonghe duidelijk: “Een verdeling is nooit gemakkelijk, maar de vele kritiek gaat voorbij aan de Vlaamse en Franse gemeenschapsmiddelen die naar Brussel komen. Ook federaal zal met EU-geld in Brussel investeren."Europa ...

Oproep aan de gemeentes om rekening te houden met expats die terugkeren uit rode zones

Oproep aan de gemeentes om rekening te houden met expats die terugkeren uit rode zones

Afdeling Sint-Lambrechts-WoluweOproep aan de gemeentes om rekening te houden met expats die terugkeren uit rode zones maar geen drones voor covid-controle in Brusselse politiezone Montgomery   In politiezone Montgomery zullen er alvast geen drones ingezet worden om de coronamaatregelen af te ...

Oproep naar eenvormigheid in het Brussels (hoger) onderwijs

Oproep naar eenvormigheid in het Brussels (hoger) onderwijs

Vandaag 30 november 2020 schakelt het hoger onderwijs terug over naar code rood, wat betekent dat er slechts in beperkte mate activiteiten op campus mogelijk zijn. Afstandsonderwijs blijft de norm. Carla Dejonghe en Khadija Zamouri doen een oproep naar eenvormigheid in het Brussels (hoger) ...

Opinie: Singles day is MEER dan cadeaus voor jezelf.

Opinie: Singles day is MEER dan cadeaus voor jezelf.

11 november is international Singles Day. Die nieuwe dag is in het leven geroepen als een reactie op Valentijnsdag. Vier Chinese studenten wilden vieren dat ze vrijgezel waren en kozen hiervoor als datum 11/11 omwille van de symboliek van de getallen. Oorspronkelijk werd op ...

Ook zelfstandigen kloppen voor het eerst aan bij OCMW’s

Ook zelfstandigen kloppen voor het eerst aan bij OCMW’s

Op 19 oktober moest de horeca voor de tweede keer hun deuren sluiten. Niet veel later, op 2 november kondigde de federale regering een nieuwe verstrengde lockdown aan. Tijdens de eerste lockdown hebben deze maatregelen de economie hard getroffen, maar voor zelfstandige ondernemers is ook deze ...

Het rechtsstaatmechanisme van de EU: stok achter de deur, of slappe vod?

Het rechtsstaatmechanisme van de EU: stok achter de deur, of slappe vod?

BRUSSEL - Op 5 november, toen alle ogen op de Verenigde Staten en president-elect Joe Biden gevestigd waren, voltrok er zich hier in Brussel een klein mirakel. Aan het Robert Schumanplein bereikten de Europese instellingen een akkoord over een rechtsstaatmechanisme dat vervat zou zitten in de ...