Les news

Reportage Zomerlucht Maakt Vrij: Met Tania De Jonge in Ninove
Een groene long in de nabijheid van de oude stadskern.

Het landschapspark aan de rand van onze stad, een groene long in de nabijheid van de oude stadskern.

Van oudsher was dit gebied een typisch meersengebied in de nabijheid van de oude stadskern, waar de stad zich in de vroege middeleeuwen rond heeft ontwikkeld. Het gebied was uiterst nat aangezien het werd doorsneden door een aantal vertakkingen van de dender.

Vanaf de jaren 50 transformeert het gebied naar een gedraineerd landbouwlandschap. Om de nood aan stadsnabij groen en de impact van droogte en wateroverlast op dit gebied aan te pakken zetten we hier in op het creëren van natte natuur. 


De stad is al een aantal jaar bezig met het verwerven van de gronden en woningen om het gebied toegankelijk te maken voor onze inwoners. We werken aan de rand met wijkverbindingsplekken zodat wonen, beleven en genieten van unieke natuur hand in hand gaan. 

Een aangepast waterpeilbeheer, met buffering van water moet de grondwatertafels laten stijgen. De evolutie van voedselrijke graslanden naar een biologisch waardevol open meersenlandschap vraagt natuurlijk een goed natuurbeheersplan. 


Ruimtelijk is het van belang om het kerngebied niet in te nemen en te versnipperen. De vergezichten zorgen voor een uniek ruimtegevoel in het stadscentrum, die ruimte is ook nodig aangezien de recreatiedruk in het zuiden heel hoog is. 

Wandel en fietspaden zullen het gebied doorkruisen met voldoende rustpunten zodat bezoekers kunnen genieten van een uniek stukje natuur in onze stad.

We staan voor heel wat uitdagingen en gaan ook de inghelantsite ontwikkelen, een nieuw stadsdeel gelegen aan de dender waar we wonen, beleven en ook een stadstuin met kade aan het water zullen realiseren. 


Aan de rand van dit gebied hebben we eveneens de moeremanssite, een oud industrieel gebouw. Op dit moment loopt er een marktverkenning voor de herinrichting en herbestemming van dit gebouw, we willen er wonen, horeca, co working, kunst en cultuur combineren. 

Ook erfgoed krijgt een plaats, op de locatie van de historische motteburcht wordt een uitkijkpunt gerealiseerd waar ruimte is om een voorstelling te organiseren.


We kijken uit naar de realisatie van dit landschapspark dat een enorme meerwaarde biedt voor onze inwoners, een plek om tot rust te komen, een plekken om te genieten van de mooie natuur.


Tania De Jonge (Open Vld) 

Burgemeester Stad Ninove 

burgemeester@ninove.be