Les news

Sven's Throwback 2021 : 'Het was een krachttoer om in een moeilijk jaar én de coronapremies voor onze zelfstandigen te financieren én te blijven investeren in Brussel én de schuld onder controle te houden.'Met het einde van 2021 inzicht maken we de balans op van een - alweer - bewogen jaar. Zo bleef, ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne, de pandemie ons leven voor een groot deel bepalen. Digitaal vergaderen, CST's, afstand houden en mondmaskers behoren tot het collectieve geheugen van dit jaar. Ook  onze ondernemers hebben nog niet volledig kunnen genieten van een economische heropleving. Toch zijn er ook heel wat politieke stappen gezet dit jaar. Daarom kijken we elke dag terug naar het voorbije jaar met één van onze mandatarissen. Vandaag eindigen we onze reeks met Brussels minister Sven Gatz.

 

Dit jaar was een krachttoer om in een moeilijk jaar én de coronapremies voor onze zelfstandigen te financieren én te blijven investeren in Brussel én de schuld onder controle te houden. De essentie van een begroting gaat over schuld, de evolutie van de schuld, de investeringen, de begroting en de besparingen. De kritiek van het Rekenhof een was daarin een wake-up call. De problemen met de rekeningen van de verschillende instellingen tonen aan dat een bijsturing noodzakelijk is. Het amendement, waarmee we daags na de bekendmaking van het rapport naar buiten kwamen, is een eerste duidelijk signaal dat er een verandering moet komen. Daarnaast wordt met de herziening van de OOBBC het toezicht verscherpt.

De Brusselse begrotingsaanpak is de goede: gerichte besparingen op werkingskosten combineren met investeringen in infrastructuur. En het kompas duidelijk gericht op het budgettair evenwicht vanaf 2024. Daar zullen enkele technisch onvolkomen rekeningen van 2020 niets aan veranderen. Een begroting (hoeveel geeft men uit en waaraan, hoeveel bespaart men, hoeveel investeert men) gaat vooral over welke toekomst we willen voor onze stad. Net zoals elk ander Gewest of land, moeten we investeren om de grote uitdagingen van de toekomst aan te gaan, niet in het minst de klimaatuitdaging. Denk maar aan de ongeziene natuurramp die Wallonië getroffen heeft. 

 

VACCINATIE OP SCHOOL

De pandemie is natuurlijk bovenal een gezondheidscrisis. Als collegelid bevoegd voor Onderwijs en scholenbouw beslisten we met de VGC om begin september een sensibiliseringsactie voor vaccinatie op school op te zetten die de vaccinatiegraad in Brussel bij leerlingen en ouders moet helpen opkrikken. Midden september volgden dan ook de de eerste prikken, zo dragen ook de Brusselse jongeren hun steentje bij in deze pandemie.

 

DAG VAN MEERTALIGHEID

Nog dit jaar vond in het Brussels parlement de tweede Dag van de Meertaligheid plaats. De Brusselse Dag van de Meertaligheid is een jaarlijks weerkerend evenement om de meertaligheid van Brussel in de kijker te zetten. Als bevoegd mininster voor de Promotie van Meertaligheid is deze dag een estantiële schakel om de meertaligheid in onze stad in de verf te zetten.Vorig jaar werd een Raad voor Meertaligheid samengesteld onder het voorzitterschap van Philippe Van Parijs


METRO 3

Dit jaar was ook het jaar van de effectieve start van de werken voor de nieuwe metrolijn 3. Eindelijk komt er nu schot in de realisatie ervan, die het zuiden van de stad via Brussel-Noord met Schaarbeek en Evere moet verbinden. Hopelijk is dit niet het eindpunt van de uitbreiding van de metro. Dit geeft alvast goede moed.

 

Prettig nieuwjaar!