Nieuws

Theodoortje wordt Theodoor
Op voorstel van minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een subsidie via het Vlaams Brusselfonds goedgekeurd van één miljoen euro voor een tijdelijke infrastructuur voor kinderopvang Theodoortje.

Dankzij die modulaire infrastructuur op de campus Jette van de VUB, zal het bestaande Theodoortje onderdak kunnen krijgen in afwachting dat Theodoor wordt gebouwd. Een nieuwbouwproject waar Brussels minister Guy Vanhengel en Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets eerder al hun schouders onder zetten.   

‘Theodoor’, het nieuwe project van 4.000 m² zal bestaan uit een uitgebreid kinderdagverblijf, een nieuwe kleuter- en lagere school, een Huis van het Kind, een consultatiebureau van Kind&Gezin, de deelwerking Jette van het CAW Brussel en lokalen voor de scoutsgroep “de Faunaten”. De nieuwe infrastructuur zorgt voor een uitgebreide capaciteit van 30 extra plaatsen in het kinderdagverblijf.  In de kleuter- en lagere school zal er plaats zijn voor 241 kinderen. In totaal gaat het om een project van 11 miljoen euro waar ook de VUB en het UZ Brussel in participeren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt hiervan 8,2 miljoen euro voor haar rekening.

Aangezien ‘Theodoor’ op de plaats zal komen van het huidige ‘Theodoortje’, wordt er op de Campus een tijdelijk onderkomen gebouwd in modulaire infrastructuur. Voor die infrastructuur zal de investeringssubsidie van één miljoen euro die de Vlaamse Regering vandaag heeft goedgekeurd, mee aangewend worden. Het betreft meer bepaald de voorbereidende werken, de aankoop en de plaatsing van een tijdelijke modulaire infrastructuur van ongeveer 1000 m² voor het kinderdagverblijf, de consultatieruimtes voor K&G en de lokalen voor het CAW tijdens de duur van de bouwwerken aan project ‘Theodoor’, geschat op twee jaar.

Sinds 1981 herbergt de campus Jette van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) één van de twee kinderdagverblijven van de VUB, het Theodoortje, met een capaciteit van 91 erkende en gesubsidieerde kindplaatsen door Kind&Gezin voor opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het gebouw waarin het kinderdagverblijf is gehuisvest, dateert van 1980 en is zowel qua structuur als techniek te verouderd om nog verbouwd te worden.