Nieuws

Strijd tegen roken
Vlak na Werelddag zonder Tabak, werd op voorstel van Didier Gosuin en Guy Vanhengel, de Brusselse ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, een subsidie van 350.000 euro toegekend aan 4 projecten voor de strijd tegen het roken in het Brussels Gewest.

De WHO meent dat tegen 2020 tabak, met meer dan 10 miljoen slachtoffers per jaar, de voornaamste doodsoorzaak zal zijn. Bovendien zou tabak in de loop van deze eeuw wereldwijd tot een miljard doden kunnen leiden.

In België sterven jaarlijks meer dan 20.000 personen aan de gevolgen van tabak. België staat op de zevende plaats in de top van landen waar de meeste sigaretten per inwoner worden gerookt, namelijk 2.353 sigaretten per volwassene.

Bij ons in Brussel doodt tabak gemiddeld 1.500 personen per jaar. 28% van de mannelijke sterfgevallen zijn te wijten aan het roken en 7 % van de vrouwelijke sterfgevallen hebben te maken met tabak.

“Deze cijfers zijn angstaanjagend! Als we weten dat tabak wereldwijd de voornaamste doodsoorzaak is, bestaat de rol van de overheden erin innoverende projecten in de strijd tegen het roken te ondersteunen”, stellen Didier Gosuin en Guy Vanhengel, de Brusselse ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid.

Uit een studie blijkt overigens dat 72% van de rokers spijt heeft te zijn beginnen roken, en 64% zou willen stoppen met roken.

“Er zijn tal van rokers die er spijt van hebben hun eerste sigaret te hebben opgestoken, en velen van hen zouden willen stoppen met roken. Voor hen moeten wij oplossingen kunnen aandragen, zodat ze geholpen en begeleid worden bij hun ontwenning. Een sterke pijler van ons gezondheidsbeleid is de strijd tegen het roken bij de jongste generaties of kwetsbare Brusselaars: werkzoekenden, oudere mensen, langdurig zieken, …”, aldus Didier Gosuin en Guy Vanhengel.

De uitgekozen projecten kaderen in het globale gezondheidsplan dat weldra afgerond zal worden.

 

Instelling

Project

Subsidies

Jules Bordet Instituut – Hulpcentra voor rokers

Hulpprogramma om te stoppen met roken voor jongvolwassenen

€ 39.675,00

Jules Bordet Instituut – Hulpcentra voor rokers

Hulpprogramma om te stoppen met roken voor kwetsbare groepen (werklozen, langdurig werklozen, leefloontrekkers, langdurig zieken, gepensioneerden, …)

€ 45.310,00

Stichting tegen Kanker

Tabakstop

€ 168.274,00

Stichting BELTA
(FARES + VRGT)

“ Iedereen kan stoppen met roken’’

€ 100.661,53

TOTAAL

 

€ 353.920,53