Nieuws

BruSafe+, een Brussels project, wint de eerste prijs op de Agoria eHealth Awards 2017
Het door Abrumet ontwikkelde BruSafe+ is een digitale kluis die alle eerstelijnszorgverleners in verbinding stelt met de gezondheidsgegevens van 450.000 Brusselaars.  Brusafe+ gebruikt een standaardcomputertaal die de interoperabiliteit van systemen mogelijk maakt. Vandaag erkent de industriële sector dit openbare project. Het wint de eerste prijs op de Agoria eHealth Awards 2017.

Zodra de e-gezondheidsoplossing op punt staat, en als ze bijdraagt tot een betere continuïteit van de zorg, is het van cruciaal belang dat de informatie die ze voortbrengt toegankelijk is voor zorgverleners en patiënten. Om te vermijden dat elke onderneming een connector ontwikkelt die eigen is aan elke onafhankelijke zorgverlener (maatschappelijk assistent, verpleegkundige, voedingsdeskundige, huisarts, ...), moedigt het Brussels Gewest die ondernemingen aan een enkele connector met het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN) te creëren. De opdracht van dit netwerk bestaat er precies in om medische informatie over een geïnformeerde en bereidwillige patiënt beveiligd te delen tussen zorgverleners en ziekenhuizen in het Gewest.

Deze onmiskenbare vereenvoudiging voor de zorgverleners is ook nuttig voor de patiënten. De interoperabiliteit van dit Brusselse netwerk biedt lokale ondernemingen ook een economisch voordeel. Daarom passen BruSafe+ en het Brussels Gezondheidsnetwerk in het kader van de doelstellingen en prioritaire werven van het Brusselse beleidsplan e-gezondheid.

BruSafe+, dat voldoet aan de internationale normen, laat een onderneming die verbonden is en dus beantwoordt aan de voorwaarden inzake interoperabiliteit, toe zich te verbinden met de andere Europese netwerken. Een Brusselaar die verzorgt wordt in Frankrijk, zou dus via het BGN toegang kunnen krijgen tot zijn medische gegevens. Dit voordeel verleent Brusselse startups zichtbaarheid en opent de weg naar een internationale uitrol.

"We zijn heel erg trots op de prijs die dit project in de wacht sleepte. Dit was mogelijk dankzij de Brusselse overheid en met name de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. We hebben Abrumet een subsidie van € 2.139.000 toegekend om het project BruSafe te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het compatibel is met de internationale standaarden. Het Brussels Gezondheidsnetwerk en Abrumet moeten in de voorhoede blijven wat betreft innovatie en technologie ten voordele van de gezondheid van alle Brusselaars", verklaren Brusselse ministers van Gezondheid Didier Gosuin en Guy Vanhengel.