Nieuws

Minister Guy Vanhengel promoot Brussels Bednet-project in school Kasterlinden
Minister Guy Vanhengel bezocht een van de projecten van Bednet in Brussel. Hij was te gast in de klas van Lenie Flamée in de Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Kasterlinden, een school van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.


Minister Vanhengel ging eerst op bezoek bij Lenie thuis om samen met haar via de laptop een les te volgen. Vervolgens had hij in de school een gesprek met de klas en met Lenie (11) die, wegens chronische ziekte, de les van thuis uit volgde via Bednet. Met dit bezoek wil de minister de vzw bekendmaken in de regio Brussel, waar nog te weinig zieke leerlingen gebruik maken van synchroon internetonderwijs, hoewel ze er recht op hebben.


Lenie heeft epilepsie. Door de vele medicatie en de geregelde aanvallen, is ze vaak erg uitgeput. Voltijds les volgen is te vermoeiend met aanvallen tot gevolg. Lenie gaat dan ook maar twee keer per week naar school. Toch is Lenie, al 4 jaar lang, mee met de les. Er komt wekelijks een leerkracht aan huis en daarnaast maakt ze gebruik van Bednet. Met synchroon internetonderwijs biedt Bednet voor zieke kinderen zoals Lenie die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand aan, via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas. Hoewel dit schooljaar intussen al 551 kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs gebruik maakten van Bednet, blijft de teller in Brussel op slechts 15 leerlingen staan.


Minister Guy Vanhengel is van mening dat elk kind, in welke omstandigheid dan ook, onderwijs moet kunnen genieten. Hij wijst er op dat de noden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel minstens even hoog zijn als in Vlaanderen: “Alleen vinden ouders en scholen moeilijker de weg naar Bednet: ze weten niet dat het gratis is voor ouders en school; ze gaan ervan uit dat Bednet niet in Nederlandstalige scholen in Brussel werkzaam is of men aarzelt of het kind wel in aanmerking komt. Van zodra een leerling 4 lesweken (aansluitend of gespreid over het schooljaar) gebruik kan maken van het systeem wegens ziekte, operatie, ongeval, moederschapsrust of psychische problemen kan Bednet aangevraagd worden”.


Stefanie, Lenies mama, is enthousiast: “Bednet zorgt ervoor dat Lenie, ondanks haar beperkte aanwezigheid in de klas, toch het gevoel krijgt er nog steeds bij te horen. Dat contact met leeftijdsgenootjes is heel belangrijk. Ze wil per slot van rekening gewoon een kind zoals alle andere zijn.”