Nieuws

Standard&Poor’s prijst Brussels Gewest voor een zeer sterk financieel management
Guy Vanhengel : ”Rapport bevestigt dat we het nog steeds zeer goed doen”.  
Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor financiën en begroting, is bijzonder blij met het pas vrijgegeven rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor’s: “Het rapport is een opsteker voor ons, want het bevestigt dat wij het op het gebied van financieel en begrotingsbeheer nog steeds zeer goed doen”. 

Het rapport van het ratingbureau Standard&Poor’s (S&P) begint als volgt: “Volgens ons heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ‘zeer sterk financieel management en een buitengewone liquiditeit’.  Het bureau bevestigt de ‘AA lange termijn rating’ van het Brussels Gewest. En omdat verwacht wordt dat de strenge begrotingsprestaties zullen worden volgehouden in 2017-2019 gaat het om ‘AA met stabiele vooruitzichten’.

De volledige evaluatie van S&P vermeldt:

- Financieel beheer: zeer sterk; 

- Begrotingsprestaties: sterk;

- Economie: sterk;

- Budgettaire flexibiliteit: gemiddeld

- Schuldlasten en voorwaardelijke verplichtingen: gematigd

- Liquiditeit: uitzonderlijk (wat betekent dat er een goede en gemakkelijke toegang is tot de kapitaalmarkt). 

Het Brussels Gewest beschikt over een aantrekkelijke en gediversifieerde economie, aldus S&P, wat zich vertaalt in een hoog Bruto Binnenlands Product  per inwoner dat geschat wordt op 65.545 euro in 2015. 

S&P motiveert haar positieve evaluatie op basis van ‘sterke politieke en beheerskwaliteiten, betrouwbare budgettering, voorzichtig en gesofistikeerd schuldbeheer, zeer efficiënt en geoptimaliseerd liquiditeitsbeheer en de strakke monitoring van de instellingen die verbonden zijn met het gewest. Dit gaat dan over instellingen zoals de MIVB, Net Brussel, Actiris, het Brussels Instituut voor het Milieubeheer, ….).
Verder merkt S&P op dat het Gewest, dankzij het sterk financieel beheer,  heeft aangetoond om te kunnen gaan met de verantwoordelijkheden inzake zesde staatshervorming en daarbij de uitgaven hieraan verbonden onder controle heeft kunnen houden. 

Het is niet de eerste keer dat S&P een positief rapport uitbrengt over het financieel beheer van het Brussels Gewest.
De beoordeling van S&P is belangrijk, omdat zij bepaalt aan welke voorwaarden het Gewest kan lenen op de kapitaalmarkt. “Met deze rating kan de kapitaalmarkt verzekerd worden en zijn er zodoende weinig of geen risico’s verbonden aan het investeren in het Brussels Gewest”, zo verduidelijkt minister Vanhengel.