Nieuws

“Vrijwilligers verdienen betere ondersteuning”
René Coppens: “Talloze vrijwilligers zetten zich dagelijks uit vrije wil en onbezoldigd in voor hun medemens, hetzij via goede doelen, buurtwerking of het verenigingsleven. Het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk valt niet te onderschatten. Het brengt mensen dichter bij elkaar en haalt kwetsbare groepen uit sociaal isolement. Vrijwilligers verdienen dan ook onze volledige steun en waardering.”


“Ik vroeg het VGC-Collegelid bevoegd voor cultuur, jeugd en sport om meer Brusselaars ertoe aan te zetten om zich te engageren in het vrijwilligerswerk en onze vrijwilligers beter te ondersteunen en vaker in the picture te plaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Potentiële vrijwilligers moeten begeleid worden naar het vrijwilligerswerk dat het best bij hen past. Vandaag gebeurt dat nog te weinig. Mensen met interesse voor cultuur en informatica kunnen zo bijvoorbeeld aan de slag met het digitaliseren van materieel erfgoed. Het gaat er dus om specifieke profielen te koppelen aan specifieke vrijwilligersopdrachten.”