Nieuws

René Coppens: ''Meer personen met een handicap aan het werk helpen''
Alle Brusselse gemeenten zullen weldra meer personen met een handicap aanwerven. Brussels volksvertegenwoordiger René Coppens steunde in het Brussels Parlement het voorstel dat bepaalt dat gemeenten minstens 2,5% van het totale personeelsbestand moeten voorbehouden voor personen met een handicap. Dit kan door mensen met een handicap rechtstreeks in dienst te nemen, maar ook deels door als gemeente een beroep te doen op de diensten van maatwerkbedrijven, beter bekend als de beschutte werkplaatsen.


René COPPENS: “Elk initiatief dat kwetsbare groepen inschakelt op de arbeidsmarkt en op die manier integreert in onze samenleving, juichen wij toe. Wat geldt voor alle Brusselaars, geldt ook personen met een handicap: werk geeft hen zelfvertrouwen, eigenwaarde en autonomie. Werk werkt emanciperend. Met dit voorstel helpen we mensen met een handicap de drempel naar werk te overbruggen. Ik ben ervan overtuigd dat veel lokale besturen nu al hun best doen, maar het kan geen kwaad om nog een tandje bij te steken. De overheid moet immers het goede voorbeeld geven. Deze ordonnantie is dan ook een belangrijke stap voorwaarts.”