Nieuws

“Brusselse regering legt een veelzijdig en ambitieus veiligheidsplan voor”
Een ééngemaakt veiligheidsbeleid in Brussel

Brussels volksvertegenwoordiger René Coppens (Open Vld) reageert positief op het Brussels Preventie- en Veiligheidsplan dat vandaag in het Brussels Parlement werd voorgesteld. “Eén van de belangrijkste taken van een overheid is het waarborgen van de veiligheid. We zijn dan ook tevreden dat het Brussels gewest voortaan een ééngemaakt veiligheidsbeleid kan uitstippelen; een gewestelijk veiligheidsbeleid dat rekening houdt met de lokale noden. Daar was onze partij al lang vragende partij voor.”

Het Brusselse veiligheidsplan focust op tien specifieke maatschappelijke problematieken zoals bvb. geweld, radicalisering, drugs, mensenhandel, verkeersveiligheid en financiële criminaliteit. Per thema schrijft het plan een reeks maatregelen voor op het vlak van preventie, sanctionering en opvolging.

René Coppens noemt het veiligheidsplan een krachtig signaal en een geloofwaardig antwoord op de problemen waarmee we vandaag in ons stedelijk weefsel te maken hebben. Het plan levert de nodige instrumenten om van Brussel een zo veilig mogelijk stadsgewest te maken.

Open Vld Brussel is overigens bijzonder tevreden dat de regering gebruik zal maken van nieuwe technologieën om de veiligheid van de Brusselaars te verbeteren. “Maak van het Brussels gewest een smart city en dat zal ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners ten goede komen”, aldus René Coppens.

Het veiligheidsplan hecht daarnaast ook terecht veel belang aan een gecoördineerde communicatie. In geval van crisissituaties is een performante berichtgeving naar de bevolking toe essentieel. Open Vld Brussel is in dat verband al langer van mening dat de communicatie rond veiligheidsthema’s niet alleen in het Nederlands en het Frans, maar ook in het Engels mag gevoerd worden.

Open Vld Brussel wenst de minister-president veel succes met de uitvoering van het veiligheidsplan.