Nieuws

Goed financieel beheer levert 155 miljoen euro op voor Brussels Gewest
De schuld blijft dalen! Door een efficiënt financieel beleid en een gecoördineerd schuldbeheer heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ruim 155 miljoen euro aan intresten kunnen vermijden. Dat kondigt Brussels minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel aan. 

Als gevolg van een evaluatie van het “notionele cash pooling systeem”, gevraagd door de Brusselse regering, kan minister Guy Vanhengel vandaag deze gunstige resultaten voorleggen. Met dit systeem worden de debet- en creditintresten bepaald aan de hand van de netto kassituatie van alle financiële rekeningen van de betrokken instellingen.

Dankzij het centraliseren en coördineren van de geldmiddelen van de 20 gewestelijke instellingen in dit systeem, zoals de MIVB, Actiris en het Woningfonds, samen met die van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2005 voor 154 miljoen .773.742,30  euro aan intresten kunnen vermijden.  Voor 2016 bedraagt de gewestelijke winst 20 miljoen .814.633,59 euro.

 “Deze resultaten tonen nogmaals aan dat het Gewest de belastingmiddelen professioneel beheert, en dit dankzij een zeer gesofisticeerd schuldbeheer. Het ratingsbureau Standard&Poors bevestigt dit trouwens jaar na jaar. Dankzij dit systeem hebben we middelen die onnodig naar banken zouden zijn gevloeid, terug in het beleid kunnen steken, ten gunste van de Brusselaars, zoals de fiscale hervorming”, aldus minister Vanhengel.

Schuld gedaald

Daarnaast is voor het vierde opeenvolgende jaar  de directe  schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedaald. Deze bedroeg  2 miljard .688.012.307 euro eind 2016  (een daling van 62,3 miljoen euro, of 2.27%). 

“Tijdens de crisisjaren is de schuld significant gestegen tot 3,146 miljard euro in 2012. Door een orthodox begrotingsbeleid en begrotingen met lichte overschotten hebben we de schuld dus verminderd met 460 miljoen euro of 15% in 4 jaar tijd. Hiermee leggen we een gezonde basis voor de geplande grote infrastructuurwerken die nodig zijn in Brussel, zoals de uitbreiding van de metro, de renovatie van de tunnels en de bouw van de 10 nieuwe wijken”, besluit minister Vanhengel.