Nieuws

Ministers Gatz en Vanhengel zeer tevreden met bijkomende middelen voor het basisonderwijs in Brussel
Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz en Brussels minister Guy Vanhengel bevoegd voor onderwijs in de VGC zijn zeer tevreden met de bijkomende middelen voor het basisonderwijs in Brussel.

De Vlaamse regering besliste vandaag om een vijftiental steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen toe te kennen voor de komende drie jaar. Deze middelen moeten ervoor zorgen dat het capaciteitsprobleem ook in Brussel gereduceerd wordt.

Volgens de capaciteitsmonitor die minister Crevits vorig jaar in het leven heeft geroepen blijkt dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er voor het schooljaar 2020-2021 een tekort van 2859 plaatsen in het Nederlandstalig basisonderwijs zal zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt nu 30 miljoen euro extra verspreid over drie jaar om in die capaciteitsnoden te voorzien.

Minister Gatz: "Ik ben verheugd dat we vanuit de Vlaamse regering het basisonderwijs in Brussel een extra duw in de rug kunnen geven. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is populair omdat het erg kwaliteitsvol is. Deze investering is belangrijk om niet alleen aan de vraag te kunnen voldoen maar ook om leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel een kwaliteitsvolle schoolomgeving te kunnen blijven aanbieden."

Minister Vanhengel: "Het bundelen van de krachten van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal nog deze legislatuur toelaten in Brussel een vijftal volkomen nieuwe basisscholen en twee grootse nieuwe secundaire scholen te bouwen, waarvoor nu de toekomstige leerlingen reeds staan te drummen om er les te kunnen volgen. De samenwerking met de collega's in de Vlaamse regering verloopt in dezen uitstekend. De Brusselaartjes die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap zullen er wel bij varen. Nu reeds lopen meer dan 20 pct van de Brusselse kinderen school in het Nederlandstalig onderwijs van de hoofdstad."