Nieuws

Ministers Gatz en Madrane plannen Burgerkabinet over Brussel
De voorbije maanden is Brussel niet uit de belangstelling geweest. Met de organisatie van een Burgerkabinet over Brussel willen ministers Rachid Madrane en Sven Gatz nagaan hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars naar hun hoofdstad kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Minister Gatz lanceerde in 2014 het eerste Burgerkabinet. Met dat initiatief wil hij burgers nauwer betrekken bij zijn beleid en luisteren naar wat er leeft onder de bevolking over een welbepaalde thematiek.

Het Burgerkabinet laat burgers met elkaar discussiëren en debatteren. Maar niet zomaar. Deelnemers dienen overeenstemming te vinden over de aanbevelingen die ze willen formuleren.

Zowel het eerste als het tweede Burgerkabinet kon rekenen op de interesse van meer dan 1.000 burgers. Deze twee edities (cultuur en jeugd) mondden elk uit in een tiental aanbevelingen, die werden opgenomen in de beleidsbrieven. Een concrete uitwerking van zo een aanbeveling is het intrede van een dagelijks cultuuritem in het VRT-journaal.

Met het Burgerkabinet over Brussel willen Vlaams minister Sven Gatz en Frans Gemeenschapsminister Rachid Madrane – beide ministers bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden in hun regering – dieper ingaan op de vraag hoe Walen, Vlamingen en Brusselaars hun hoofdstad beleven. Wat verwachten ze van Brussel? Wat trekt hen aan in de hoofdstad? Of wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? Hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Wallonië en van Vlaanderen en de inwoners van Brussel versterkt worden?

“Een dergelijke raadpleging is geheel nieuw’, zegt Rachid Madrane. ‘Het Burgerkabinet geeft ons de mogelijkheid een gemeenschappelijke en gedeelde visie voor Brussel te ontwikkelen. Het Burgerkabinet is een innovatieve en democratische manier om burgers te betrekken in alle wijken van de stad. Zeker voor mensen die vinden dat een stem uitbrengen onvoldoende is, of voor zij die zich niet betrokken voelen bij lokale projecten van de stad.’

Deze Burgerkabinetten van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap behandelen eenzelfde thematiek maar lopen een afzonderlijk traject. Het is wel de bedoeling om beide trajecten thematisch zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De Burgerkabinetten zullen, net zoals vorige keer, starten met een online traject. Op die manier kan iedereen, zijn/haar ideeën of voorstellen delen. In een tweede fase worden 150 deelnemers voor elk Burgerkabinet uitgenodigd om rond de tafel te zitten.

De resultaten van beide trajecten zullen op een wetenschappelijk onderbouwde manier worden verwerkt door Franstalige en Nederlandstalige academici van de Brusselse universiteiten. 

‘Brussel en Vlaanderen kampen in deze onzekere tijden met heel wat gemeenschappelijke uitdagingen. Met een Burgerkabinet wil ik proberen het wederzijds begrip tussen de inwoners van Vlaanderen en die van hun hoofdstad te versterken’, zegt Gatz.

De start van het Burgerkabinet is voorzien voor het voorjaar van 2017.

Geïnteresseerde burgers kunnen zich alvast melden via burgerkabinet@vlaanderen.be (NL). Voor meer informatie over de vorige edities van het Burgerkabinet kan men zich richten tot www.burgerkabinet.be