Nieuws

Sven Gatz legt de ziel van zijn stad vast in een boek: ‘Molenbeek/Maalbeek, een Brusselse vertelling’
De aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel waren voor onze hoofdstad een shock. Niet alleen voor de mensen die in Brussel wonen, ook voor beleidsmensen die de stad mee besturen, vanuit verschillende invalshoeken en bevoegdheden. Ook op Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz maakten de aanslagen een diepe indruk. Zo diep, dat hij zijn gedachten erover de vrije loop liet in een boek, “Molenbeek/Maalbeek”.

Sven Gatz wekt in zijn boek zeven personages tot leven die op uiteenlopende manier de emoties van de aanslagen in de luchthaven en een metrostation ervaren. Door de ogen van de fictieve personages Hamida, Clive, Nina, Claude, Ghazi, Erik en Françoise laat Sven Gatz ons kennis maken met een getraumatiseerd en toch ook steeds nog hoopvol Brussel. Gatz laat de lezer Brussel beter begrijpen door hem deelgenoot te maken van hoe Brusselaars die dag zelf hun stad ervaren, voelen, ruiken. Hij geeft een stem aan hun moed en hun twijfel op die bijzondere dag, hun angst van het moment en hun hoop voor de toekomst. In een zwerftocht van Molenbeek tot Maalbeek legt Sven Gatz de ziel van Brussel bloot.

De minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel had eerder al zitting in het Brussels en in het Vlaams Parlement en hij was vanuit het Brouwershuis op de Brusselse Grote Markt ook directeur van de Federatie der Belgische Brouwers.

Met dit boek is de Brusselse Nederlandstalige liberaal Sven Gatz (1967) niet aan zijn proefstuk. Hij schreef eerder al boeken over Brussel, over politiek en bier. De jongste jaren publiceerde hij ook al zijn visie op andere beleidsterreinen waarvoor hij bevoegd is. De boeken “Bekentenissen van een cultuurbarbaar” (2015), “Over de media heb ik niets te zeggen” (2016) en “Snap What Minister? Zes millennials en een minister op zoek naar de toekomst van de samenleving” (2017) vormen daarvan de neerslag.

Website Polis