Nieuws

Open Vld ijvert voor totaalverbod in de handel in ivoor
“De senatoren Jean-Jacques De Gucht en Lionel Bajart (beide Open Vld) dienen een voorstel van resolutie in dat pleit voor de invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor. Uit eerder onderzoek bleek immers dat de legale markt in ivoor vaak een dekmantel is voor de illegale handel en zo stroperij verder aanmoedigt.  Nu ons land heden ook een draaischijf van formaat blijkt te zijn in bedreigde diersoorten in het algemeen en ivoor in het bijzonder is de maat vol en moeten we kordaat ingrijpen aldus De Gucht en Bajart. Als we dit niet doen is de kans zeer groot dat zowel  de olifant als de neushoorn reeds binnen enkele decennia is uitgestorven”.

Dankzij het recente onderzoek van het WWF weten we dat ons land een nefaste rol speelt wat betreft de handel in bedreigde diersoorten. Vooral wat betreft ivoor zijn we een echte draaischijf. 

Het grootste probleem is dat onder de huidige regelgeving de handel in ivoor is toegelaten indien de voorwerpen dateren van voor 1984 en ze voorzien zijn van een CITES-certificaat. Malafide handelaren maken gebruik van deze leemte om recent ivoor te verkopen als antiek, aldus Bajart en De Gucht. Uit recent onderzoek via radiodatatie door de universiteit van Oxfordop 109 ivoren objecten in een tiental EU lidstaten die werden verkocht door gespecialiseerde handelaren bleek dat 74,3% van de objecten niet conform de vigerende EU wetgeving waren. Wat betreft de objecten in ivoor afkomstig uit België was slechts 43% daadwerkelijk antiek.

Het voorstel sluit aan op eerdere oproep vanwege de presidenten van Botswana, Oeganda, en vertegenwoordigers van 30 Afrikaanse landen om de handel in ivoor te verbieden. Eerder kondigde de Britse regering in april 2018 een algeheel verkoopverbod af voor ivoor. Ook het Europees parlement is voorstander van een totaalverbod in de handel in ivoor. Een resolutie in die zin werd goedgekeurd in 2017.

De legale uitvoer van oude ivoren voorwerpen uit de EU naar Azië is sinds 2012 zodanig toegenomen dat dit de wereldwijde vraag naar ivoor aanwakkert en we weten dat veel recent ivoor wordt verhandeld onder de valse vlag van antiek ivoor. De enige manier om te voorkomen dat de olifant in enkele decenia is uitgeroeid, ligt in het afkondigen van een totaalverbod op de handel van ivoor en dit zowel in ons land als op EU niveau, aldus Bajart.

De EU is de grootste exporteur van “legaal” ivoor. De afschaffing van legale verkoop van ivoor moet de stroperij van olifanten afremmen. De EU heeft lange tijd de handel in slagtanden en ivoren producten die voor 1 maart 1947 waren verworven, toegelaten. Maar de bepaling van de leeftijd van slagtanden is complex, wat bedrog eenvoudiger maakt.

De senatoren reiken ook de hand aan de antieksector om wat ons land betreft actief mee te werken aan het verbod op handel ivoor. Ze roepen op omsamen met de antieksector, de veilinghuizen en de internetveilingsites een convenant uit te werken waarbij de handel in bewerkt en onbewerkt olifant- en neushoornivoor wordt uitgebannen.

“Wij zijn ons me ervan bewust dat het vreemd overkomt dat een liberaal politicus pleit voor een handelsverbod, maar wij moeten ook denken aan de toekomstige generaties. Momenteel zijn er nog 350.000 olifanten. Wij willen een verbod op de handel in ivoor op EU en op nationaal niveau en dit om deze zeer bedreigde diersoorten te vrijwaren voor de toekomstige generaties”.

Per jaar worden er 30.000 olifanten gedood voor hun ivoor. Als we nu niet drastisch optreden is het slechts een kwestie van enkele decennia alvorens de laatste olifant is uitgestorven besluiten Bajart en De Gucht. 

Het voorstel van resolutie wordt ter mede indiening aangeboden aan alle andere fracties. Momenteel hebben Bert Anciaux (SP.A) en Christophe Lacroix (PS) alvast hun steun aan dit voorstel toegezegd. 


Senator Jean-jacques De Gucht (Open Vld)

Senator Lionel Bajart (Open Vld)