Nieuws

Officiële opening Tienerschool Porta 1070
Twee jaar geleden stelde minister Guy Vanhengel in de voormalig kerk van Scheut in Anderlecht het project van de Tienerschool voor. In september kon hij al komen kijken hoe het schooljaar hier een start nam. Vandaag staat hij er voor de officiële opening, en, zo zegt hij, "om te vernemen hoe de leerlingen hun eerste maand in zo'n bijzondere school ervaren".

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert al jaren een beleid waarin de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en –ondersteuning een prominente rol spelen. Het Onderwijscentrum Brussel is daarbij een cruciale actor. Onze wil om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te maximaliseren, kwam de voorbije jaren tot uiting in verschillende projecten zoals bijvoorbeeld de Brede Scholen, de Zomerschool en de VGC-speelpleinen.

Met de Brusselse Tienerschool start een nieuw innovatief en inspirerend project binnen het Nederlandstalig onderwijs. Het concept kwam voor het eerst ter sprake in het VGC-bestuursakkoord 2014-2019 ‘Goesting in Brussel’. Daarin werd het idee gelanceerd om een betere en intensere samenwerking tussen de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs mogelijk te maken. 

En de eerste tienerschool is nu een feit, de tweede volgt op de site Gallait in Schaarbeek.

Met dit innovatieve Brusselse onderwijsproject zal de schoolloopbaan, de motivatie en het welbevinden van de 10- tot 14-jarigen verbeteren. In de Tienerschool verloopt de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zachter. Door zowel de leerlingen als de ouders te ondersteunen en de onderwijsniveaus meer op elkaar af te stemmen, komt er een doorgaande lijn met een zelfde pedagogisch klimaat, omgeving, zorg, begeleiding en schoolteam. 

"Het is daarbij essentieel daarbij is de ruimte om extra in te zetten op de talenten van alle leerlingen," weet minister Guy Vanhengel, "zodat ze zich kunnen ontwikkelen op basis van hun interesses en een gefundeerde studiekeuze kunnen maken. In een Tienerschool leren leerlingen op een manier die bij hen past, die aansluit bij hun leefwereld. Zelfstandigheid en leergierigheid worden er gekoesterd en aangewakkerd. Samen met hen wordt aan een schoolloopbaan gewerkt die geen obstakel vormt voor hun natuurlijke ontwikkeling, maar er juist bij aansluit". 

En Vanhengel richtte zich ook, op de Dag van de Leerkracht, in het bijzonder tot hen : "Jullie werk kan niet genoeg geprezen worden. Jullie enthousiasme en deskundigheid, jullie begrip en geduld zijn van onschatbare waarde voor vele kleine en grote Brusselaars".