Nieuws

Minister Guy Vanhengel opent BuitenSpel-speelplaats van De Groene School in Anderlecht
Minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs heeft  De BuitenSpel-speelplaats van de basisschool De Groene School in Anderlecht officieel geopend.

Basisschool De Groene School in Anderlecht wou meer groen op haar speelplaats. Op de vorige speelplaats stelde men een toename vast van pestgedrag, agressie en verveling. Om dit te verhelpen werkte de directie samen met leerlingen, leerkrachten en ouders een visie uit en somden ze op wat ze wilden realiseren. Daaruit kwamen volgende zaken naar voor:

- een sportzone zodat kinderen zich kunnen uitleven in sportactiviteiten;
- een groene zone met een moestuin waar kinderen zelf kunnen zaaien en planten;
- een zone waar kinderen hun fantasie en creativiteit kunnen ontwikkelen;
- een insectenhotel om kinderen respectvol te leren omgaan met dieren.

Twee jaar geleden werd de eerste steen gelegd van de nieuwe school. Vorig jaar werd de gloednieuwe school al geopend. En nu mocht minister Vanhengel ook de nieuwe speelplaats officieel openen. 

Minister Vanhengel: “Goede, kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur is belangrijk. Mooie, comfortabele klaslokalen en een toffe, avontuurlijke speelplaats zorgen voor een krachtige leeromgeving en hebben een positieve invloed op het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten.”

De VGC investeert volop in onderwijsinfrastructuur. Van 2002 tot op de dag van vandaag investeerde de VGC, in scholenbouw, scholenrenovatie en infrastructuurwerken in alle onderwijsnetten, 348 miljoen euro. Dat is broodnodig gezien de demografische boom in Brussel en de steeds toenemende vraag naar Nederlandstalig onderwijs.