Nieuws

Wim Vanobberghen & Jan De Ceuster op tweetalige liberale lijst in Oudergem
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zullen Nederlandstalige en Franstalige liberalen in Oudergem een gemeenschappelijke liberale lijst maken. Wim Vanobberghen en Jan De Ceuster staan voor Open Vld op de lijst. We spraken met hen over hun plannen voor de gemeente.

Jan en Wim, als ik het goed vernomen heb, zijn jullie nogal bezige bijen in Oudergem. Kunnen jullie kort zeggen wat jullie zoal doen? 

Jan: Ik ben 56 jaar en woon al sinds 1991 in Oudergem. Eerst in de buurt van metrostation Beaulieu, vandaag in de Vogelzangwijk. Professioneel ben ik zelfstandig communicatieadviseur. Ik ben een grote cultuurliefhebber en doe aan aikido. Daarnaast loop ik ook graag. In Oudergem ben ik als vrijwilliger actief in GC Den Dam, in de gemeentelijke cultuurraad en in de schoolraad van De Stadsmus. Samen met Wim heb ik ook een lokale en dynamische afdeling van het Willemsfonds uit de grond gestampt.

Wim: Ik ben 39 jaar en heb altijd in Oudergem gewoond. Eerst op de Kouter, nu vlakbij metrostation Hankar. Mijn kleuter- en basisonderwijs liep ik aan De Stadsmus, mijn middelbaar onderwijs aan het Atheneum van Etterbeek. Aan de VUB studeerde ik geschiedenis en communicatiewetenschappen. Vandaag werk ik aan het onderzoekscentrum SMIT, waar ik me bezig houd met projecten rond slimme mobiliteit, voedselverspilling, burgerwetenschap en luchtkwaliteit. In Oudergem ben ik bestuurder van Zoniënzorg en Den Dam en ben ik ook OCMW-raadslid geweest.

Wat hebben jullie de afgelopen 6 jaar verwezenlijkt als Open Vld Oudergem?

Wim: In 2012 maakten we het mee mogelijk dat er na 36 jaar opnieuw een Vlaamse schepen in Oudergem kwam. Als liberalen trokken we de afgelopen jaren mee aan belangrijke dossiers voor Oudergem; de komst van een cultuurbeleidscoördinator, de verlenging van de openingsuren van de bib, de ondersteuning van verenigingen of recent nog de ontwikkelingen rond de Lutgardissite, waarnaar dienstencentrum Zoniënzorg en de bib zullen verhuizen. Onze minister, Guy Vanhengel, kwam recent ook nog het vernieuwde speelplein van het Lutgardiscollege, dat hij mee financierde als VGC-Collegelid voor Onderwijs, inhuldigen.

Jan: We beschouwen het ook als onze taak om af en toe bij ministers te gaan aankloppen voor dossiers in Oudergem. We hebben ons in elk geval vol goesting geworpen voor Oudergem! We hebben dat ook altijd gedaan vanuit een open en constructieve blik naar iedereen toe en over de gemeenschappen heen.   

Wat zijn jullie plannen voor Oudergem na 2018?

Wim: Na 2018 willen we ons blijven inzetten om zoals de afgelopen 6 jaar het verschil te maken. Er zijn nog heel wat uitdagingen in onze gemeente: jonge gezinnen aantrekken, het welzijn voor senioren verbeteren, een cultureel aanbod uitbouwen dat toereikend en vernieuwend is, aandacht voor veilige en gezonde schoolomgevingen... Ook de handel ligt ons als liberaal aan het hart, net zoals het laag maar proportioneel houden van de belastingen. Tot slot vind ik dat de gemeenteraad meer open moet worden. Er moet een systeem van uitzendingen komen.

Jan: Als Nederlandstaligen blijft het aandachtspunt natuurlijk dat Nederlandstalige instellingen en verenigingen kunnen blijven rekenen op gemeentelijke steun. Kwalitatieve twee- en zelfs meertaligheid moet een evidentie zijn. Dat betekent ook dat er op politiek niveau een Nederlandstalige verkozene komt. Het voorstel van MR om een zichtbare en verkiesbare 3de plaats te geven aan Wim is dan ook van belang! In tegenstelling tot vroeger zien we bij sommige Franstalige partijen in onze gemeente dat het werk van Nederlandstaligen naar waarde wordt geschat en niet langer leidt tot nauwelijks verkiesbare plaatsen op een lijst.