Nieuws

Academie vanaf 6 jaar
Vanaf 6 jaar naar een academie voor muziek, woord en dans? Dat kan in Brussel dankzij financiële steun van de VGC.  

Op 1 september treedt een nieuw decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in werking voor de academies Muziek, Woord en Dans. Daardoor kunnen academies eindelijk lessen organiseren voor 6- en 7-jarigen. De DKO’s in Brussel waren al jarenlang vragende partij voor deze maatregel.

Op initiatief van minister Guy Vanhengel, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, wordt een subsidie van 100.000 euro voorzien om de lessen mogelijk te maken vanaf het nieuwe schooljaar. Deze middelen worden verdeeld over de 8 Nederlandstalige academies in Brussel.

“De VGC subsidieert al jaren initiatielessen voor de allerkleinsten, maar nu met het nieuwe  decreet, kunnen academies een volwaardige eerste graad voor de 6- en 7-jarigen inrichten. Alleen krijgen zij pas over twee jaar, in het schooljaar 2019-2020, reguliere financiering van de Vlaamse Gemeenschap”, verduidelijkt minister Guy Vanhengel. “Om geen schooljaar verloren te laten gaan en de huidige werking ten behoeve van deze doelgroep te bestendigen, geeft de VGC alvast 100.000 euro aan acht Brusselse academies, zodat ze al in het volgende schooljaar 2018-2019 de eerste graad kunnen opstarten. En avant la musique!”