Nieuws

René Coppens: ''Museumpas is grote stap voorwaarts'''
Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van de VGC reageerde René Coppens op een vraag over de invoering van de museumpas. Lees hieronder de tussenkomst.

Voorzitter,
Collega's,

In de eerste plaats wil ik de vraag van de collega aangrijpen om bevoegd minister Gatz te feliciteren met het geleverde werk. Eén pas waarmee je meer dan 100 musea kan bezoeken, waaronder ook tal van Brusselse instellingen, staat garant voor laagdrempeligheid, klantvriendelijkheid en comfort.

Wat betreft de vraag naar de betrokkenheid van het VGC-Collegelid, wil ik er graag aan herinneren dat de Museumpas tot stand is gekomen op initiatief van de musea zelf, die hiervoor de ministers hebben aangesproken die bevoegd zijn voor museaal erfgoedbeleid, zijnde Gatz en Greoli. De Brusselse Museumraad is één van de vier partners die er aan de basis van liggen.

Uit eerdere antwoorden van het Collegelid heb ik mogen opmaken dat de VGC zich constructief opstelt tegenover de invoering van de Museumpas, ondersteuning biedt waar mogelijk, en goed samenwerkt met de Brusselse Museumraad; wat uiteraard zeer positief is.

Voorts kijk ik uit naar de antwoorden van het Collegelid op de vragen van de collega.

René COPPENS