Nieuws

11 juli-toespraak René Coppens: ''Het gemeenschapscentrum is het kloppende hart van de gemeente''
Mijnheer de Burgemeester,

Mijnheer de Voorzitter van De Zeyp,

Geachte volksvertegenwoordigers,

Waarde collega’s uit het Schepencollege en de Gemeenteraad,

Beste Ganshorenaars,

 

Als schepen van Nederlandse cultuur is het opnieuw een voorrecht u te mogen verwelkomen op deze 11 juliviering in de mooie Raadszaal van ons Gemeentehuis. Dit prachtige historische kader biedt uiteraard de mogelijkheid om onze Vlaamse feestdag met de nodige stijl en luister te vieren.

 

Na de gebruikelijke toespraken worden verfrissende drankjes en smakelijke versnaperingen geserveerd en kan u verder genieten van het optreden van viool-virtuoos Baron Jànos Csikós en zijn ensemble. Zij brengen op jazzachtige wijze zigeunermuziek en licht klassiek. Geef er straks nog eens een lap op!

 

Dames en heren,

11 juli is traditioneel de dag waarop de goede verstandhouding tussen de gemeente en haar Vlaamse inwoners en verenigingen nog eens extra in de verf wordt gezet. Dat is geen overbodige luxe. Die ene dag in het jaar herinnert ons aan de innige band tussen enerzijds de Vlaamse Gemeenschap en anderzijds Ganshoren, die – zoals u weet – van oorsprong een Vlaamse gemeente is. Die band is er altijd al geweest en zal, als het van ons afhangt, altijd blijven bestaan.

 

 

Beste Ganshorenaars,

Naar goede gewoonte focust mijn 11 julitoespraak zich elk jaar op één van de vele gedaantes waarin de Vlaamse aanwezigheid zich in Brussel kenbaar maakt. Zo had ik het in 2015 over het belang van ons bibliotheekwezen. In 2016 kwam het verenigingsleven aan bod. In 2017 hield ik een lofrede op onze Nederlandse taal. En dit jaar wil ik iets kwijt over wat mij als schepen van Nederlandse cultuur zeer nauw aan het hart ligt: ons gemeenschapscentrum.

 

De Zeyp werd iets meer dan 40 jaar geleden gesticht onder impuls van het toenmalige Verbond van Vlaamse Verenigingen in Ganshoren. Dit met de bedoeling om er een trefcentrum voor de Nederlandstalige Ganshorenaars van te maken. Anno 2018 is De Zeyp uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar niet alleen het Gemeenschapscentrum, maar ook de Nederlandstalige bibliotheek en het Lokaal Dienstencentrum in gevestigd zijn.

 

Zowel het Gemeenschapscentrum als het LDC zijn intussen niet meer weg te denken uit onze gemeente. Ze geven ons dagelijkse leven mee kleur. De Zeyp is het kloppende hart van het Vlaamse verenigingsleven en bij uitbreiding van de hele Nederlandstalige gemeenschap in Ganshoren.

 

De Zeyp is een plek waar we ons kunnen ontspannen, waar we met onze vragen terecht kunnen, waar we vrienden kunnen maken, waar we cultuur beleven en waar we ook kunnen bijleren. De Zeyp ondersteunt het verenigingsleven bij hun werking en geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf creatief te ontplooien. In De Zeyp kan iedereen zijn gading vinden en dat is ook haar grootste troef.

 

Ook voor nieuwkomers in Ganshoren is het een gemakkelijke en plezante manier om de gemeente en haar inwoners beter te leren kennen.

 

Het gemeenschapscentrum slaagt erin om mensen samen te brengen en op die manier letterlijk ‘gemeenschap te vormen’. Door banden te smeden tussen de Ganshorenaars. En dat geeft onze samenleving de zuurstof die ze zo hard nodig heeft. Het GC werkt nauw samen met andere lokale en bovenlokale partners  en dat wordt door de gemeente erg gewaardeerd.

 

Ook het LDC zorgt voor ontmoeting tussen de Ganshorenaars, maar heeft daarbij bijzondere aandacht voor onze meest kwetsbare inwoners. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid draagt het LDC hoog in het vaandel. Als ik zie hoeveel Ganshorenaars naar de activiteiten komen, mogen we gerust zeggen dat het LDC onmisbaar is geworden in onze gemeente. Een mooier compliment bestaat niet.

 

Deze 11 juliviering is mijns inziens het geschikte moment om iedereen te bedanken die zich op één of andere manier inzet voor de dagelijkse werking van De Zeyp. Dat verdient ons grootste respect. Het is dankzij de talrijke enthousiaste medewerkers en de tomeloze inzet van alle vrijwilligers dat De Zeyp in de loop van de afgelopen 40 jaar is uitgegroeid tot een modern huis van cultuur en samenzijn, waar elke Ganshorenaar zich thuis voelt.

 

Beste vrienden,

Ter afronding wil ik graag nog even van de gelegenheid gebruikmaken om het bruisende culturele leven in Ganshoren in de schijnwerpers te plaatsen. Ook dat is niet ongepast op een dag als vandaag. We mogen onszelf als Nederlandstalige of Vlaamse Brusselaars, kies zelf maar, ook wel eens bestoefen; zeker op een 11 juliviering.

 

De Nederlandstalige culturele activiteiten die we het afgelopen jaar georganiseerd hebben, waren een schot in de roos. En er ligt nog veel moois in het verschiet.

 

Eén van de blikvangers van het komende seizoen is de culturele dagtrip op 22 september naar Dordrecht, de oudste stad van Nederland, en het bezoek aan de windmolens van Kinderdijk, UNESCO-Werelderfgoed. Daarenboven organiseren we op 20 oktober een tuinwijkfeest op het Sorbeboomplein. U bent allemaal van harte welkom.

 

Al is dit maar een selectie van ons culturele aanbod, het moge duidelijk wezen: Ganshoren kent een bloeiend Vlaams verenigingsleven. En dat ontgaat ook het gemeentebestuur niet. Een derde van alle verenigingen die onze gemeente ondersteunt, zijn Vlaamse verenigingen. En er komen er elk jaar bij.

 

Beste mensen,

Ik rond af. Maar niet zonder een woord van dank aan het personeel van de gemeente en van de Zeyp dat zich weer op schitterende wijze heeft ingezet om deze viering mogelijk te maken.

 

Laten wij er vanavond en de komende dagen nog een mooi feest van maken, een spetterend volksfeest. 11 juli is ónze feestdag, de feestdag van ons allemaal.

 

Mij rest nu enkel nog de aangename taak u uit te nodigen op de receptie die u wordt aangeboden door het schepencollege. Laat de kurken knallen en de glazen aanrukken! Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een prettige verderzetting.

 

René COPPENS

Schepen van Nederlandse Cultuur