Nieuws

Gereglementeerde boekenprijs ook in Brussel sluitend
De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap over de invoering van een gereglementeerde boekenprijs in Brussel. Volgens Cultuurminister Sven Gatz wordt zo dankzij de goede samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en de federale overheid het boek als cultuurproduct ook in Brussel ondersteund en beschermd in een eerlijkere concurrentiële omgeving.