Nieuws

Eerstesteenlegging nieuwe campus Erasmushogeschool Brussel
Minister Guy Vanhengel was aanwezig bij de eerstesteenlegging van de nieuwe campus Erasmushogeschool Brussel, met name het departement Onderwijs en Pedagogie, op de zogenaamde Campus Kanal.

Van 2002 tot vandaag investeerde de VGC 340 miljoen euro in scholenbouw, scholenrenovatie en infrastructuurwerken. De VGC is er, samen met de Vlaamse Gemeenschap, in geslaagd om nu al bijna 5.000 nieuwe plaatsen te creëren in het basisonderwijs. Wanneer alle lopende capaciteitsprojecten basisonderwijs, die de VGC tot vandaag heeft opgenomen, over een paar jaar zijn voltooid en wanneer alle nieuwe plaatsen beschikbaar worden, zullen er nog eens 4.000 plaatsen bijkomen, tot een totaal van 9.000 plaatsen.

Omdat kleine ketjes vlug groot worden, is de VGC ook gestart met investeringen in het secundair onderwijs. Dat gebeurt in Anderlecht, Koekelberg en ook in Schaarbeek. Het zijn vernieuwende onderwijsconcepten, die nog meer willen inspelen op de talenten van alle kinderen, op maatwerk, zorg en voldoende ondersteuning. Op die manier investeren we niet enkel in bakstenen, maar ook in onderwijs van de toekomst, dat meer en beter aansluit bij de noden van de kinderen en jongeren. 

"De Brusselse lerarenopleidingen zijn voor mij belangrijke partners om het Nederlandstalig onderwijs in Brussel nog sterker te maken," zegt minister Guy Vanhengel, "De extra plaatsen in scholen en het stijgend geboortecijfer maken de vraag naar nieuwe leerkrachten groot. Brussel en de Brusselse ketjes hebben energieke en enthousiaste leerkrachten en pedagogen nodig. Leerkrachten en pedagogen die zich met passie en plezier inzetten om het beste in elk kind naar boven te halen en hen te helpen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Door de studenten al tijdens hun opleiding onder te dompelen in de diverse en meertalige realiteit van Brussel, krijgen ze een voorbereiding op een job in hun studentenstad. 
Ik kan hen een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel enkel aanbevelen. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt druk bevraagd, omdat het toekomstgericht en kwaliteitsvol is. Nergens anders wordt er een ondersteuning van dat formaat geboden. Wie net afstudeert, vindt hier zeker een baan. 
Dat doen we, omdat we ervan overtuigd zijn dat het onderwijs zo goed is als de leraar die voor de klas staat. De stedelijke context, de meertaligheid en diversiteit vormen zeker een uitdaging, maar gaan hand in hand met talrijke opportuniteiten en kansen die in Brussel biedt. Dat zorgt ervoor dat lesgeven in Brussel blijft boeien".