Nieuws

Extra onderwijscapaciteit in Schaarbeek
Minister Guy Vanhengel bezocht nieuwe Schaarbeekse basisscholen het Paviljoen (Nederlandstalig onderwijs) en Magritte (Franstalig onderwijs).

In 2010 werden de eerste plannen gemaakt voor twee nieuwe gemeentelijke basisscholen, op de site ‘Van Oost’ in Schaarbeek. De werkelijke bouw startte in februari 2016, de oplevering was een feit in april 2018. 

Bijzonder is dat het gaat om een Nederlandstalige school (het Paviljoen) en een Franstalige school (Magritte) samen op één site, met gedeelde sportinfrastructuur. 
Dit project maakt deel uit van een plan van de gemeente om 3.500 plaatsen basisonderwijs te creëren.
Het Paviljoen biedt zo al 250 plaatsen in het basisonderwijs. De school start in september 2018 met 125 leerlingen, van onthaalklas tot en met eerste leerjaar.
De capaciteit van de Franstalige school Magritte bedraagt 650 plaatsen in het basisonderwijs (deels relocatie).

“Acht jaar geleden begon hier dankzij de samenwerking tussen de gemeente, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een eerste Nederlandstalig kleuterschooltje, ‘De Kriek’ genaamd, in een herenhuis van de VGC,” herinnert minister Guy Vanhengel zich. “Vandaag mogen we, op deze site, de opening meemaken van zowel een nieuwe Franstalige school als een nieuwe Nederlandstalige school, broederlijk naast elkaar. Dat maakt mij, als Brussels minister, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, heel gelukkig.” 

De VGC gaf bijna 3 miljoen euro aan de gemeente Schaarbeek om deze Nederlandstalige school te bouwen, de Vlaamse Gemeenschap investeerde 1 miljoen euro. 
In Schaarbeek is de nood aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs – en uiteraard ook in het Franstalig onderwijs – erg groot:
- de gemeente Schaarbeek is één van de jongste gemeenten van het Brussels gewest, één op de vier inwoners is jonger dan 18 jaar;
- tussen 2005 en 2016 groeide het aantal kinderen, jonger dan 18 jaar, met 6.394 kinderen tot 33.484 kinderen, een stijging van maar liefst 25%;
- het zal dan ook niet verwonderen dat er nood is aan bijkomend onderwijs – er staan bijvoorbeeld nog 173 kinderen op de wachtlijst van de Nederlandstalige basisscholen in Schaarbeek.         En ook de secundaire scholen in Schaarbeek, het Atheneum Emanuel Hiel van het GO! en de Sint-Lukas Kunsthumaniora, hebben een wachtlijst. 

Enorme inspanningen
Al jaren nemen de investeringen in onderwijs-infrastructuur toe. Van 2002 tot op de dag van vandaag investeerde de VGC, in scholenbouw, scholenrenovatie en infrastructuurwerken in alle onderwijsnetten, 323 miljoen euro. Dat moet ook, gezien de demografische boom in onze stad en de steeds toenemende vraag naar Nederlandstalig onderwijs.

“In 2014, het begin van deze legislatuur, engageerde ik me om 3.000 extra plaatsen te creëren in het Nederlandstalig onderwijs en om minstens twee nieuwe campussen secundair onderwijs op te starten, zegt minister Guy Vanhengel, “en ondertussen is de VGC er, samen met de Vlaamse Gemeenschap, in geslaagd om bijna 5.000 nieuwe plaatsen te creëren in het basisonderwijs”.