Nieuws

Open Vld op lijst ENSEMBLE-SAMEN in Ganshoren
Michèle Carthé (Burgemeester van 2001 tot 2013 en huidig Eerste Schepen) zal zich op 14 oktober voor een laatste keer aan de kiezer presenteren. Samen met haar partners Open Vld en sp.a, die trouw zijn gebleven aan hun overtuiging en engagement, trekt zij de lijst ‘ENSEMBLE-SAMEN’. Schepen René COPPENS staat op de tweede plaats.

Wat is onze motivatie?

“Gesterkt door de steun van de kiezers in 2012 en de aanmoedigingen van talloze inwoners die ik in mijn wijk en mijn gemeente ontmoet, heb ik ervoor gekozen om hun verwachtingen te beantwoorden en mij in oktober 2018, voor de laatste keer, kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit met de bedoeling om mijn ervaring en dossierkennis ten dienste te stellen van de nieuwe ploeg, die voor vernieuwing staat en de nodige sereniteit kan terugbrengen. Opdat Ganshoren opnieuw een gemeente wordt waar het goed leven is.”

De lijst ‘ENSEMBLE-SAMEN’ brengt ervaring en politieke vernieuwing samen, met jongeren en vele nieuwe gezichten.

De lijst is samengesteld uit Franstaligen, Nederlandstaligen, socialisten, liberalen, humanisten en kandidaten uit de burgermaatschappij (onafhankelijken). 

Het doel is het terugbrengen van de sereniteit en ervoor zorgen dat de gemeente aangenaam, solidair en duurzaam is en luistert naar haar inwoners.

Het programma: De burger staat centraal in het beleid en dit aan de hand van drie thema’s:

• Solidariteit: een solidaire, gezellige en levendige gemeente

• Levenskwaliteit: een gemeente waar het goed leven is (netheid, mobiliteit, veiligheid, …)

• Participatieve democratie: een gemeente die luistert naar haar inwoners

Onze prioriteiten:

Veilige, toegankelijke en betaalbare activiteiten en voorzieningen voor iedereen: voortzetting van de renovatie van het rusthuis en de sporthall; verhoging van het aantal plaatsen in de crèches, de kleuterscholen, de basisscholen en de middelbare scholen en dit in coördinatie met de buurgemeenten en met steun van het Gewest; het voorzien van een divers aanbod aan buitenschoolse activiteiten en stages voor kinderen en adolescenten (taal, informatica, sportinitiaties), zonder de jongvolwassenen en de families te vergeten (ondersteuning van ouders, familiedagen), en dit alles aan democratische prijzen.

Netheid als kerntaak om voor een aangename leefomgeving te zorgen: mobiele schoonmaakploeg, mobiele camera’s om sluikstort tegen te gaan, beter klachtenbeheer voor een efficiënte opvolging (bijvoorbeeld via een mobiele app) en een betere coördinatie tussen preventie en bestraffing (bij herhaalde misdrijven) met het oog op sensibilisering en opvoeding en dit in samenwerking met de scholen.

Participatieve democratie: permanent overleg met de burgers en de verenigingen door een betere communicatie met de burgers (website, gemeenteblad, mobiele apps, adviesraad m.b.t. levenskwaliteit, …).

EEN GROTE ZORG: BIJ DE UITVOERING VAN DEZE CONCRETE EN REALISTISCHE MAATREGELEN (GEEN LOZE BELOFTEN) WORDT STEEDS GEWAAKT OVER EEN BUDGETTAIR EVENWICHT DOOR EEN NAUWGEZET EN EFFICIËNT BEHEER ALSOOK DOOR EEN PROACTIEVE HOUDING TEN AANZIEN VAN DE SUBSIDIËRENDE OVERHEDEN.

De kandidaten:

De lijst ‘ENSEMBLE-SAMEN’ is een pluralistische lijst die mensen van verschillende strekkingen bij elkaar brengt. De lijst zal getrokken worden door Michèle Carthé, gevolgd door René Coppens, Karima Souiss, Martial Dewaels, Lara Thommès, Denis Dalmans, Mimi Crahaij, Marco Van Dam, Khadija El Mahyaoui, Avni Gjanaj, Leila Baracchi, Joëlle Petit, etc., Erik Van Den Berghe, Ginette Debuyck, Massimo Scotti etc. Franstalige en Nederlandstalige Ganshorenaars, socialisten, liberalen, humanisten en onafhankelijken… De lijst zal geduwd worden door Abderrahim Cherké.