Nieuws

Open Vld en MR bouwen samen verder aan een positief verhaal in Ukkel
Voor het eerst staan vier Open Vld-kandidaten op de Ukkelse MR-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die wordt getrokken door huidig burgemeester Boris Dilliès. In 2012 behaalde Open Vld een historische score: twee Vlaamse liberale verkozenen, Jean-Luc Vanraes en Stefan Cornelis en een première in de Ukkelse geschiedenis.

Op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen deze kandidaten staan:
- op de 7e plaats: Jean-Luc Vanraes, gewezen OCMW-voorzitter, gewezen Brussels minister;
- op de 11e plaats: Stefan Cornelis, huidig OCMW-voorzitter en Brussels volksvertegenwoordiger;
- op de 33e plaats: Laurent Van Der Elst, voorzitter Open Vld-Ukkel, penningmeester van het Ukkels Cultureel Centrum;
- op de 35e plaats: Frederic Convent, voorzitter inrichtende macht Sint-Jozef en Sint-Vincentiusscholen in Ukkel.

Met hun lange ervaring op het lokale niveau dragen Jean-Luc Vanraes (gemeenteraadslid sinds 1994) en Stefan Cornelis (gemeenteraadslid sinds 2012) de communautaire vrede in Ukkel hoog in het vaandel. Dankzij hen is de Nederlandstalige dienstverlening in de gemeentediensten en het OCMW aanzienlijk verbeterd en continu verzekerd, evenals de algemene communicatie van de gemeente. 

Open Vld-Ukkel heeft de laatste jaren ook bewezen een betrouwbare partner te zijn met tal van concrete verwezenlijkingen die niet alleen ten dienste staan van de Nederlandstaligen, maar die ook de andere gemeenschappen ten goede komen. Denk maar aan de investering in capaciteit en kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs, de bouw en de verhuis van het gemeenschapscentrum Het Huys (het vroegere Candelaershuys), de aanstelling van de Vlaamse cultuurbeleidscoördinator en de verankering van de Nederlandstalige bibliotheek. Als OCMW-voorzitters hebben Jean-Luc Vanraes en Stefan Cornelis zich dagelijks ingezet voor het sociaal welzijn van elke Ukkelaar, of het nu gaat om schuldbemiddeling, opening van crèches, uitbreiding van het rusthuis Nekkersgat of voedselhulp... Dit alles en veel meer binnen een strikt budgettair kader, zonder extra kosten voor de gemeente. Een sterk staaltje van goed bestuur!

Open Vld-Ukkel wil voor de komende legislatuur werk maken van 4 belangrijke strijdpunten:
a) Uitbouw van een volwaardige Nederlandstalige Muziekacademie in Ukkel;
b) Blijvende verlaging van de Aanvullende Personenbelasting, met 0,1% per jaar; geen verhoging onroerende voorheffing in komende legislatuur; 
c) Aandacht voor het behoud van het residentieel karakter van onze gemeente;
d) Betere coördinatie tussen werken Gewest / gemeente en privé.