Nieuws

PUIS-JE VOUS AIDER? KAN IK U HELPEN? CAN I HELP YOU?
Het Huis van het Nederlands Brussel en Minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), lanceerden vandaag Contact. Contact is een drietalig woordenboekje FR.NL.EN voor onthaalmedewerkers, die op vlotte wijze klanten en bezoekers  in het Nederlands, maar ook in een andere taal willen verder helpen. De voorstelling aan de pers vond plaats in Docks Bruxsel, één van de Brusselse werkgevers, voor wie een professioneel, klantvriendelijk en meertalig onthaal een belangrijke troef is.

Het onthaal, zowel aan de balie als aan de telefoon, is het visitekaartje van elke organisatie of bedrijf. Het is dus belangrijk om een goede indruk te maken, door meteen de klant, de bezoeker, te woord te staan in het Nederlands, of in een andere taal. Het zakwoordenboekje, ontwikkeld door het Huis van het Nederlands, kan helpen om veelgebruikte woorden, begrippen en sleutelzinnen vlug onder de knie te krijgen. Dit praktische boekje biedt de mogelijkheid om te oefenen en is vooral bedoeld als een gerichte steun voor de onthaalmedewerkers.

Het zakwoordenboekje ‘Contact’ kadert binnen een reeks indrukwekkende initiatieven die de VGC, nu al meer dan vijftien jaar lang, in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel heeft genomen op het vlak van taalbeleid en taalpromotie. Op die manier konden tientallen organisaties, diensten, instellingen en bedrijven gebruik maken van de ondersteuning van het Huis om het Nederlands een prominentere plaats te geven binnen hun werking en de meertalige realiteit van Brussel.

Sinds 2008 kunnen ook Brusselse werkgevers, private en publieke, die het Nederlands van hun personeel willen verbeteren, advies en begeleiding krijgen van het Huis. In overleg wordt nagegaan hoeveel – en welk - Nederlands nodig is voor bepaalde functies. Dat is belangrijk, aldus Gunther Van Neste, directeur van het Huis van het Nederlands: Een magazijnier heeft niet hetzelfde Nederlands nodig als een winkelbediende om zijn job goed te kunnen uitvoeren. Door voor elke functie te bepalen wat nodig is en wat niet nodig is, kunnen wij ervoor zorgen dat werkgevers meer realistische en nuttige taaleisen stellen, die passen bij een meertalig Brussel en bij de Brusselse werkzoekenden.  

 “Meertaligheid is cruciaal op de arbeidsmarkt en is essentieel om contacten te leggen met klanten en bezoekers. Het Huis van het Nederlands is er opnieuw in geslaagd om een handig woordenboekje te creëren voor onthaalmedewerkers die actief zijn in Brussel. “Contact FR.NL.EN” leert hen niet enkel de meest gebruikte woordenschat, begrippen en zinnen in het Nederlands, Frans en Engels, maar draagt ook bij tot een meertalig onthaal. Zo willen we onthaalmedewerkers versterken in hun functie en het meertalige en open imago van Brussel kracht bij zetten”, klinkt het bij Minister Guy Vanhengel.


Voor Docks Bruxsel vormt dit praktische boekje slechts een onderdeel van een ruimer taalbeleid. Het winkelcentrum werkt momenteel samen met het Huis van het Nederlands aan de verdere invulling van dat beleid en start binnenkort met lessen Nederlands voor zijn winkelbedienden. Zo wil het nog meer inspelen op de noden van klanten uit Vlaanderen en Brussel. "Wij vinden het heel belangrijk om de klant in zijn landstaal te kunnen verwelkomen en bij te staan, dat maakt integraal deel uit van de dienst naar onze klant toe", zegt Helga Cosyns, verantwoordelijke Retail Management bij Docks Bruxsel.

Zoals Docks Bruxsel contacteren elk jaar meer dan 50 Brusselse werkgevers het Huis van het Nederlands. 

Praktisch

Het woordenboekje zal deels gratis en in beperkte oplage worden verspreid binnen het VGC-netwerk van diensten, instellingen en organisaties, maar is eveneens te koop.

• Het boekje kost 5 euro en is te bestellen via  www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries of te koop aan het onthaal van het Huis van het Nederlands

• Het eerste deel van het zakwoordenboekje bestaat uit een reeks sleutelzinnen zoals: Een ogenblik alstublieft of Ik vraag het even aan een collega en We wensen u een aangenaam bezoek!
• Na de sleutelzinnen vindt de gebruiker in het tweede deel een thematisch overzicht van de meest gebruikte woordenschat die een professionele onthaalmedewerker nodig heeft.

• In dezelfde reeks verschenen:
o Cultu(u)r(e) voor de culturele sector
o Go-Stop voor veiligheidsagenten
o Route FR.NL.EN voor MIVB-personeel
o Opération NL Operatie FR voor ziekenhuispersoneel
o Prêt à parler Chocolatier, Électro of Vêtements voor winkelbedienden
o Grandir grâce aux langues Groeien in Taal voor kinderdagverblijven en consultatiebureaus
o Proper Nederlands voor de schoonmaaksector