Nieuws

FAQ EU 2018 (Nederlandse versie)
Pour la version française, cliquez ici.

For the English version, click here.

Für die deutsche Version, klicken Sie hier.


Inhoud

1. EU- en niet-EU-burgers

2. Inschrijving als kiezer

3. Stemrecht in eigen land

4. Registratie voor de Europese verkiezingen en voor de gemeenteraadsverkiezingen

5. Geldigheid van de registratie in de tijd

6. Stemplicht / Opkomstplicht

7. Schrapping van de kiezerslijst

8. Geregistreerd maar afwezig

9. Volmacht

10. Andere vragen?


1. Wie mag er stemmen?

Degene die:

  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit;
  • in een Belgische gemeente verblijft en uiterlijk op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de Belgische gemeente waar men verblijft, is ingeschreven;
  • minstens 18 jaar oud is op 14 oktober 2018;
  • is ingeschreven op de kiezerslijst op 31 juli 2018.

Ook niet EU-burgers mogen zich laten inschrijven indien ze reeds 5 jaar in België verblijven en ze een democratische beginselverklaring ondertekenen. Deze beginselverklaring staat op het aanvraagformulier. Zie in punt 2 voor de twee modellen.


2. Hoe kan ik mij op een kiezerslijst inschrijven?

Om op de kiezerslijst van de gemeente te worden ingeschreven dient u een aanvraagformulier in te vullen. Het formulier downloaden kunt u op de volgende links downloaden:

Het ingevulde formulier moet uiterlijk op 31 juli 2018 bij het gemeentebestuur ingediend zijn, persoonlijk of per post. De inschrijving is natuurlijk gratis.


3. Verlies ik mijn stemrecht in mijn eigen land?

Neen. Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in België betekent niet dat men het stemrecht voor parlementsverkiezingen, Europese of regionale verkiezingen in eigen land verliest.


4. Ik ben al geregistreerd voor de Europese verkiezingen, moet ik me opnieuw laten registreren om te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

Ja. De registraties voor de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen lopen volledig apart. Dit is zo omdat het verboden is om in twee landen deel te nemen aan de Europese verkiezingen, en iemand kan dus kiezen om voor de Europese verkiezingen in zijn land van afkomst ingeschreven te zijn maar voor de lokale verkiezingen in België te stemmen.


5. Ik heb me al in 2012 of eerder laten inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet ik me opnieuw inschrijven?

Neen. De inschrijving op de kiezerslijst blijft geldig zolang aan de kiesvoorwaarden wordt voldaan en men van het stemrecht niet afziet. Dit betekent dat, éénmaal men op de kiezerslijst wordt toegelaten, het niet meer nodig is zich voor volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw in te schrijven, zelfs indien u naar een andere gemeente verhuist.


6. Ik ben geregistreerd… Ben ik verplicht om te stemmen?

Ja en neen. België is een van de weinige landen waar de stemplicht (of beter geformuleerd: een opkomstplicht) bestaat… Dit wilt zeggen dat iedereen die stemgerechtigd is zich in principe naar het stemlokaal moet begeven. In principe uiteraard, want in de praktijk gaat ruim 15 % niet stemmen en daar wordt al minstens 20 jaar geen gevolg aan gegeven.


Voor niet-Belgen die zich hebben laten registreren bestaat de mogelijkheid om zich later te laten schrappen van de kiezerslijst. Zie punt 7.


7. Hoe kan ik me laten schrappen van de kiezerslijst?

Om zich te laten schrappen van de kiezerslijst is het voldoende om bij de gemeente een schriftelijke verklaring af te leggen dat men van de hoedanigheid van kiezer wilt afzien.


8. Ik ben geregistreerd, maar ik ben op de dag van de stemming niet in België. Wat kan ik doen?

Je kan op eenvoudige wijze een volmacht geven. Lees meer onder punt 9 en aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.


9. Volmacht: wie en hoe?

A. Wie kan een volmacht geven (o.a.):

  • Iemand die voor professionele redenen in het buitenland zit of in de onmogelijkheid zijn om zich in het stembureau te melden (op basis van een attest van de werkgever);
  • Een zieke persoon (op basis van een medisch attest);
  • Studenten (op basis van een attest van de instelling waar hij studeert);
  • Iemand die in het buitenland verblijft (op basis van een attest van de gemeente, na presentatie van een bewijsstuk van de reis – aanvraagformulier).

B. Wie kan een volmacht krijgen?

Elke andere kiezer (maximum 1 volmacht per kiezer). We helpen u met veel plezier indien u nog iemand zoekt om uw stem uit te brengen!


C. Hoe wordt de volmacht gegeven?

De volmacht moet schriftelijk gegeven worden door middel van een standaardformulier dat u voor de 19 Brusselse gemeenten hier kunt downloaden. Het formulier dient zowel door de volmachtgever als door de gemachtigde ondertekend te worden.


10. Nog vragen?

Staat uw vraag hier niet beantwoord? Stuur het ons gerust via info@openvldbrussel.be. We proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.