Nieuws

Bijzondere Commissie Brandweer ontvangt Inspectie van Financiën
Op dinsdag 20 maart ontving de Bijzondere Commissie SIAMU de vertegenwoordigers van de Inspectie van Financiën. René Coppens peilde naar de rol van de Inspectie bij de controle van de openbare aanbestedingen van de Brusselse brandweer. Lees hieronder de vragen van commissielid Coppens.

Vragen aan de Inspecteurs van Financiën: 

1) Kan u kort het kader schetsen waarbinnen de Inspectie van Financiën opereert op het vlak van de controle van instellingen van openbaar nut? Wat zijn de wettelijk voorziene opdrachten van de Inspectie?

2) Hoe verhoudt de Inspectie van Financiën zich tot het Rekenhof? Is er overleg of informatie-uitwisseling? Was de Inspectie van Financiën op de hoogte van eerdere rapporten van het Rekenhof, waarin de auditeurs zich kritisch uitlieten over het aankoopbeleid bij de SIAMU? Heeft de Inspectie van Financiën bepaalde maatregelen genomen op basis van die eerdere rapporten? Heeft de Inspectie van Financiën zelf ooit een onderzoek opgestart naar de SIAMU?

3) Uit het rapport van het Rekenhof blijkt expliciet dat het bestek van bepaalde opdrachten door de SIAMU niet altijd werd voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. In welke gevallen is het advies of de goedkeuring van de Inspectie van Financiën noodzakelijk in verband met openbare aanbestedingen? Welke instrumenten heeft de Inspectie in handen om te controleren of overheidsdiensten de verplichte voorlegging van stukken naleven?