Nieuws

Jetse kleuterschool Dageraad krijgt nieuwe infrastructuur en speelplaats
Minister Guy Vanhengel opende in Jette een nieuw kleuterpaviljoen en een gloednieuwe speelplaats, gefinancierd dankzij het project BuitenSpel van de VGC. De VGC draagt daarmee haar steentje bij tot de uitbreiding en vernieuwing van het gemeentelijk onderwijs in Jette.  Meteen wordt komaf gemaakt met oude speeltuigen en kapotte tegels, en krijgen de leerlingen een creatieve en avontuurlijke speelplek. 


“Deze gemeentelijke wijkschool is niet zo groot, maar daarom niet minder belangrijk,” zei minister Vanhengel tijdens de feestelijke opening. “Hier leggen jonge kinderen de basis voor de rest van hun schoolloopbaan. Net als de ouders, wil ik dat ze dat in de beste omstandigheden kunnen doen. Dat maakt de investering die de VGC hier samen met de gemeente Jette, het Brussels Gewest en de Vlaamse Gemeenschap deed, meer dan elke cent waard”.


Volgens minister Guy Vanhengel weten we allemaal dat de demografische boom in Brussel en de aantrekkingskracht van de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs er toe leidt dat er meer scholen nodig zijn. Daarom wordt al jaren geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen, verspreid over het hele Brussels Gewest. De aandacht gaat naar extra plaatsen in het basisonderwijs, en de laatste twee jaar ook naar de uitbreiding van het secundair onderwijs. De VGC subsidieerde, sinds 2000 tot de dag van vandaag, al 340 miljoen euro in onderwijsinfrastructuur, om zo meer plaatsen te creëren in het basis- en secundair onderwijs.


“Zo wordt er in Jette ook uitgekeken naar de lang verwachte uitbreiding van de gemeentelijke school Poelbos, vlakbij het universitair ziekenhuis. De VGC heeft daarvoor 4,5 miljoen euro opzij gezet. Samen met de bouw van de basisschool Theodoor op de campus van het UZ in Jette, zullen binnenkort veel meer Jetse en Brusselse kinderen leren lezen en rekenen in het Nederlandstalig onderwijs in Jette,” besluit minister Vanhengel.