Nieuws

Van kazerne naar school
Oude rijkswachtkazerne van Elsene wordt een tijdelijke basisschool

Minister en Collegevoorzitter Guy Vanhengel:  “Het Nederlandstalig onderwijs in Elsene is druk bevraagd. Deze investering van de VGC is absoluut noodzakelijk om de kwaliteit en de capaciteit te versterken, zodat ieder kind kan genieten van goed onderwijs. Les volgen op deze bijzondere en dynamische plek wordt zeker en vast een pedagogische en inspirerende ervaring.”

De basisschool Lutgardis, aan de Emile de Bécolaan in Elsene, wordt het komend anderhalf jaar grondig gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de werken is er een tijdelijke locatie nodig om de werking van de school te garanderen. Daarom slaan het Brussels Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de handen in elkaar. De basisschool Lutgardis krijgt een tijdelijk onderkomen in één van de gebouwen van de Kazernes aan de Kroonlaan, vroeger de oude rijkswachtschool, nu de site Usquare, die het Gewest recent verwierf om er een universitaire campus te ontwikkelen. (www.usquare.brussels)

Het Brussels Gewest stelt een ruim gebouw en een speelplaats ter beschikking van de school. De VGC zal de noodzakelijke werken financieren om de tijdelijke schoolinfrastructuur geschikt en veilig te maken, voor de 220 kleuters, lagere schoolkinderen en hun leerkrachtenteam. De opening van de tijdelijke school is voorzien op 1 september 2018.

Tegen 2020 kunnen de leerlingen en leerkrachten van de Lutgardisschool terug naar de Emile Bécolaan in een op dat ogenblik grondig gerenoveerd schoolgebouw. De VGC investeert er 3 miljoen EUR in de renovatie en uitbreiding.

Minister-president Rudi Vervoort:  “Ik vind het een goede zaak dat enkele gebouwen van de Kazernes van Elsene een tweede leven kunnen leiden, met de komst van de leerlingen van de Lutgardisschool, waar binnenkort werken beginnen. Usquare zal overigens verschillende tijdelijke activiteiten verwelkomen, verbonden met de universteiten, die de site zullen doen heropleven, in  afwachting van de grootschalige werken, die tussen 2023 en 2025 zullen afgerond zijn.”