Nieuws

Gloednieuw ziekenhuis voor de Brusselse toekomst
Met de inhuldiging van het gloednieuwe ziekenhuis ‘Delta’ wordt geschiedenis geschreven in het Brusselse ziekenhuislandschap. Delta is de eerste volledig nieuwgebouwde ziekenhuissite in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 40 jaar!  Delta is een project waarvan minister Guy Vanhengel het hele parcours van dichtbij heeft kunnen volgen, om het uiteindelijk, over verschillende legislaturen heen, te zien gerealiseerd worden.

De onderhandelingen over het investeringsplan 2008-2019 (‘den bouwkalender’) zijn gestart in 2007. Dat is drie legislaturen geleden. Het was een moeilijke (evenwichts)oefening met veel onderhandelen. Het ‘investeringsplan’ werd uiteindelijk afgeklopt en goedgekeurd door het Verenigd College op 4 juni 2009. 

"In uitvoering van die fameuze ‘bouwkalender’ zijn we erin geslaagd om een grondige facelift te geven aan de infrastructuur van onze Brusselse ziekenhuizen. Het zijn allemaal mooie projecten: naast vele renovaties herconditioneringen en uitbreidingen … ook 2 grote nieuwbouwprojecten. Eentje in de publieke sector ‘New Bordet’ en eentje in de privésector ‘Delta’. Nu huldigen we het eerste van deze 2 grote projecten in," zegt minister Vanhengel. In maart 2014 was de eerste steenlegging, in juni 2016 kwam de minister opnieuw langs voor het eerste werfbezoek, en nu voor de opening.

Voor de realisatie van dit project werd aanvankelijk een investering van 49,6 miljoen euro door de GGC ten laste genomen. In april 2014 besliste het Verenigd College aan de lopende en toekomstige bouwprojecten, waaronder dit project, een aanvullende subsidiebelofte toe te kennen. Op 13 juli van vorig jaar nam het Verenigd College opnieuw een beslissing in kader van deze bijkomende financiering. Hierdoor werd het nu administratief mogelijk om deze subsidiebelofte ook echt om te zetten in een uitkering van de middelen. Voor Delta alleen al komt dit neer op een extra financiering vanuit de GGC van 7.7 miljoen euro! Dit brengt de totale bijdrage vanuit de GGC op maar liefst  57,3 miljoen euro.  Los daarvan werd, als reactie op de financiële crisis,  in 2011 het bedrag van 49,7 miljoen euro budgettair vastgelegd als prefinanciering en daarenboven een waarborg toegekend aan de Europese Investeringsbank voor een bedrag van om en bij 74,4 miljoen euro.

Bij het uitwerken van de nieuwe site werd veel aandacht besteed aan het onthaal en het comfort van de patiënten. En wat opvalt is het ruime gevoel dat je hebt in het gebouw en het vele licht. Dit is volgens minister Vanhengel geheel in de lijn van de leuze op de website : "Chirec, een grote ziekenhuisgroep die de mens steeds in het midden van zijn ontwikkelingen plaatst". 

"De toekomst van Brussel wordt voor een groot stuk alhier geboren," besluit minister Vanhengel, "zo’n 3.000 stuks per jaar in deze instelling. Dat is een mooie gedachte. Ze zet mij ook meteen aan om, niet alleen hiér te bouwen, maar ook, om vanuit mijn andere bevoegdheid binnen de VGC, scholen te bouwen voor de Brusselse toekomst".