Nieuws

550 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs
Op initiatief van minister Guy Vanhengel investeert de VGC  9,3 miljoen euro in de schoolgebouwen van twee basisscholen en één secundaire school. Daardoor komen er 220 plaatsen bij in het Nederlandstalig basisonderwijs en 330 in het secundair onderwijs in Brussel. 

De VGC heeft zopas volgende investeringssubsidies of principeakkoorden toegekend:

  • 640.000 EUR voor basisschool Sint-Michiels in Jette;
  • 2.755.000 EUR voor basisschool Lutgardis in Elsene;
  • 5.900.000 EUR voor het Lucernacollege in Anderlecht.

De Sint-Michielsschool in Jette heeft een pand naast de school aangekocht dat wordt gerenoveerd en uitgebreid. Dit project krijgt naast de subsidies van de VGC ook subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. De werken starten in februari en zijn vermoedelijk klaar tegen het eind december 2018. 

In Elsene heeft de basisschool Lutgardis een project uitgetekend voor een grondige renovatie en een gedeeltelijke afbraak met nieuwbouw. Het bouwproject wordt afgerond tegen eind 2019.

Het Lucernacollege renoveert haar huidige schoolgebouw, een voormalig kantoorgebouw, en breidt uit met een nieuwbouw. In het bouwdossier zit ook de volledige buitenaanleg vervat. Op 1 september 2020 starten leerlingen en leerkrachten in een nieuwe schoolinfrastructuur. 

Met deze investeringen komt de VGC tegemoet aan de vraag naar kwaliteitsvol onderwijs en bijkomende plaatsen.