Nieuws

Goede voornemens voor 2018: samen Brussel op positieve manier uitdragen!
Schepen van Nederlandse cultuur René Coppens hield op zaterdag 13 januari zijn tradionele nieuwjaarstoespraak in GC De Zeyp in Ganshoren. Lees hieronder de integrale toespraak.


Beste Ganshorenaars,

Dames en heren,

 

Als schepen van Nederlandse cultuur heet ik u op mijn beurt van harte welkom. Het verheugt mij dat de Ganshorenaars wederom zo talrijk aanwezig zijn op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. Tradities houden we in ere. Naar goede gewoonte biedt De Zeyp ons de perfecte omkadering om met de nodige stijl en luister het glas te heffen op het nieuwe jaar.

 

De overgang van oud naar nieuw is het ideale moment om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. En bij Nieuwjaar horen natuurlijk ook goede voornemens; daarover dadelijk meer.

 

Maar laat ik beginnen met het allerbelangrijkste: jullie allemaal een voorspoedig 2018, en in het bijzonder een goede gezondheid toe wensen. Voor ieder van jullie, maar ook voor al diegenen die jullie nauw aan het hart liggen: familie, vrienden en collega’s.

 

2017 was een bewogen jaar voor Brussel. De emoties laaiden vaak hoog op. Want Brussel wist ons op uiteenlopende manieren te verbazen. Vaak aangenaam, maar soms ook met een bittere nasmaak.

 

De rellen van november op het Muntplein en in de centrale lanen zijn een smet op ons blazoen. Dergelijke voorvallen brengen onze hoofdstad in een kwalijk daglicht, terwijl Brussel eigenlijk zo veel beter verdient.

 

Vandalisme en geweld tegenover politie zijn uiteraard nooit te vergoelijken en moeten kordaat worden aangepakt. Maar zoals we het gedrag van enkelingen niet mogen veralgemenen, mogen we ook niet toelaten en aanvaarden dat Brussel wordt gereduceerd tot criminaliteit. Dat gebeurt in de berichtgeving over onze hoofdstad maar al te vaak, met zware imagoschade tot gevolg.

 

Brusselaars houden van hun stad en zien dan ook met lede ogen aan hoe ze telkens weer wordt afgeschilderd als een no go-zone of een hellhole. Laten we ons voornemen om Brussel in 2018 op een positievere manier uit te dragen. Laten we met z’n allen ambassadeur worden van onze eigen kleine wereldstad.

 

Dames en heren,

Voor Ganshoren was 2017 een feestjaar. We vierden de veertigste verjaardag van Gemeenschapscentrum De Zeyp en de tiende verjaardag van het Lokaal Dienstencentrum.

 

Zowel het Gemeenschapscentrum als het Dienstencentrum zijn na al die jaren niet meer weg te denken uit onze gemeente. De Zeyp is het kloppende hart van het Vlaamse verenigingsleven en bij uitbreiding van de hele Nederlandstalige gemeenschap in Ganshoren.

 

De Zeyp is een plek waar we ons kunnen ontspannen, waar we met onze vragen terecht kunnen, waar we vrienden kunnen maken, waar we cultuur beleven en waar we ook kunnen bijleren. De Zeyp ondersteunt het verenigingsleven bij hun werking en geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf creatief te ontplooien. In De Zeyp kan iedereen zijn gading vinden en dat is ook haar grootste troef.

 

Het is dankzij de talrijke enthousiaste medewerkers en de tomeloze inzet van alle vrijwilligers dat De Zeyp in de loop van de afgelopen 40 jaar is uitgegroeid tot een modern huis van cultuur en samenzijn, waar elke Ganshorenaar zich thuis voelt.

 

Beste mensen,

Vorig jaar bracht ik in mijn nieuwjaarstoespraak een boodschap van hoop en optimisme. Dat het, ondanks de terreurdreiging waarmee we de laatste jaren worden geconfronteerd, al bij al ontzettend goed gaat met de wereld. Steeds beter zelfs. ‘De goeien ouwen tijd’, is vandaag. En het zal er alleen maar beter op worden, daar ben ik rotsvast van overtuigd.

 

Vanavond gooi ik het over een andere boeg. Bij het begin van het nieuwe jaar horen traditiegetrouw de gelukwensen. Vaak zonder daar wezenlijk bij stil te staan. Want wat betekent dat: gelukkig zijn? En hoe kunnen we daar zelf toe bijdragen?

 

Een topman van de zoekmachine Google is erin geslaagd om het geheim van geluk in een wiskundige formule te gieten. Hij zegt: “Geluk is groter dan of gelijk aan het verschil van alle gebeurtenissen in je leven en je verwachtingen van hoe je leven er zou moeten uitzien.”

 

Met andere woorden: we laten ons te veel leiden door verkeerde verwachtingen, die uiteindelijk alleen maar tot teleurstellingen leiden. Misschien is het daarom wel beter om gelukkig te zijn met wat je hebt dan ongelukkig te zijn met wat je niet hebt.

 

Waar ik alleszins zeker van ben, is dat geluk zich vermenigvuldigt wanneer je het met anderen deelt.

 

Dames en heren,

Het was een genoegen om vanavond het woord te mogen voeren.

 

Een gezond jaar. Vier seizoenen vol verrassingen. Twaalf liefdevolle maanden. En 365 dagen van groot en klein geluk.

 

Dat is wat ik u van harte toewens voor 2018. Laten we daar het glas op heffen.

 

René Coppens

Schepen van Nederlandse Cultuur