Nieuws

René Coppens: ''De bibliotheek als verspreider van het Nederlands in Brussel''
Van alle soorten bibliotheken die er bestaan, staat de openbare bibliotheek het dichtst bij de burgers. Inbedding in de lokale context is dan ook cruciaal. En vanuit die inbedding kunnen we de positie van het Nederlands op het lokale niveau nog beter verankeren en bestendigen.

Ik zie de werking van onze bibliotheken in zekere zin ook in functie van een zo breed mogelijke verspreiding van het Nederlands in Brussel. Een centrale plaats voor het Nederlands staat natuurlijk niet in de weg dat er ruimte is voor andere talen, zoals voorzien door het decreet. We willen onze taal juist zoveel mogelijk en op een open en positieve manier kunnen delen met anderen. Dat kan ook door middel van onze bibliotheken. Als een bib er bvb. met anderstalige boeken in slaagt om anderstalige Brusselaars aan te spreken en hen te laten kennismaken met het Nederlands, is dat een fantastische zaak, die bijdraagt tot sociale cohesie, culturele kruisbestuiving en gemeenschapsvorming. 


René COPPENS