Nieuws

René Coppens: ''Brusselaars stimuleren om meer aan sport te doen''
Het is de persoonlijke vrijheid van ieder individu om al dan niet aan sport te doen. Maar het kan natuurlijk ook geen kwaad om onze inwoners te stimuleren om op regelmatige basis en zo lang mogelijk aan lichaamsbeweging te doen, wat mij betreft bij voorkeur in een Nederlandstalig kader. Doeltreffende communicatie en sportpromotie zijn daarbij essentieel. Ook daar kan de VGC verder een rol van belang in spelen. Door enerzijds Brusselaars via verschillende kanalen op de hoogte te brengen van de diverse initiatieven en door anderzijds doelgericht te communiceren naar kinderen, jongeren, mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Voor mij valt ook dát onder het ondersteunen van het sportaanbod.