Nieuws

''VGC houdt koers!'' René Coppens feliciteert Collegevoorzitter Vanhengel met beleidsverklaring 2017-2018
Het zijn woelige politieke tijden. Maar dat houdt de VGC en het VGC-College met aan het hoofd Guy Vanhengel niet tegen om voort te doen en resultaten te boeken. Het VGC-College blijft dag in dag uit doorwerken, zonder gekibbel, en laat zich niet uit zijn lood slaan door de waan van de dag. Raadslid René Coppens liet zijn licht schijnen op de beleidsverklaring 2017-2018 van het VGC-College. Zijn tussenkomst over de standvastigheid van het VGC-College is hieronder te lezen.


Geachte Voorzitter, geachte Collegeleden, beste collega’s,

Zoals de traditie het wil, gaat de start van het nieuwe politieke werkjaar gepaard met de voorstelling van de beleidsverklaring. De beleidsverklaring van het College geeft zoals altijd duidelijk en concreet weer wat de prioriteiten voor het komende jaar zijn en waar de accenten zullen gelegd worden. Ikzelf zal in mijn tussenkomst vooral focussen op de beleidsdomeinen die ik in commissie opvolg: cultuur, jeugd en sport. 

Het College heeft de voorbije jaren al heel wat gerealiseerd en er staat de komende maanden en jaren nog veel te gebeuren. 

In de eerste plaats ben ik blij dat de beleidsverklaring aandacht heeft voor de verdere uitbouw van het N-netwerk, bijvoorbeeld door middel van het ondersteunen en rationaliseren van onze gemeenschapscentra. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om nog eens in herinnering te brengen hoe goed het gaat met ons Nederlands. Steeds meer Brusselaars, ook zij die hier niet geboren zijn, spreken de taal van Vondel. Dit dankzij onze scholen, onze kinderopvang, onze jeugdwerking, onze culturele verenigingen, de sportverenigingen en ga zo maar door. Laten we daarom fier zijn op het Nederlands en onze taal op een positieve manier uitdragen en delen met anderen. Dit is waar de VGC met haar N-beleid terecht volop op inzet.

Zoals ik al zei, er staat nog heel wat in de stijgers, letterlijk en figuurlijk. En hard werken loont. Het College komt met zichtbare resultaten. Verschillende gemeenschapscentra, bibliotheken en dienstencentra krijgen een nieuw onderkomen. Ik vermeld in het bijzonder de nieuwbouw van GC De Zeyp in Ganshoren, dat mij nauw aan het hart ligt. En dit in het jaar dat we het 40-jarig bestaan van De Zeyp gaan vieren.

Daarnaast ben ik ook tevreden dat het lokale jeugdwerk vanaf dit najaar voor zijn behoeften inzake infrastructuur terecht kan bij een versterkt FIX-team. De dienstverlening van de overheid moet naar mijn mening immers volledig in functie staan van de burgers. Gemak en comfort van de burgers primeren. 

Verder wil ik graag onderstrepen dat het College blijft investeren in kunsten, Brusselaars inspraak en participatie in het beleid garandeert en van de VGC een toegankelijke en klantvriendelijke overheid maakt. 

Dat het aanbod en het bereik van de Paspartoe worden verbeterd, kan ik ook alleen maar toejuichen. 

En om het nijpende tekort aan zwemwater in Brussel tegen te gaan, ben ik dankbaar dat de VGC heeft bijgedragen aan de vernieuwing van het VUB-zwembad, dat binnenkort terug wordt opengesteld voor het publiek.

Ik kijk er bovendien naar uit om samen met de raadsleden en het bevoegde Collegelid na te denken en te debatteren over ons Brusselse bibliotheekbeleid. Ik ben uiteraard ook zeer benieuwd naar de visie van het Collegelid zelf over de bibliotheek van de toekomst.

We mogen nooit onderschatten welke positieve impact de VGC uitoefent op het dagelijkse leven van zovele tienduizenden Brusselaars. Waar een relatief kleine speler, in een soms moeilijk en complex speelveld als Brussel, toch groot in kan zijn. Groot in daden. Groot in het verbinden van mensen. De VGC is daar het schoolvoorbeeld van. 

Hoewel de politiek tegenwoordig in woelige wateren verkeert, blijft de VGC gewoon koers houden. Het VGC-schip is niet uit evenwicht te brengen, maar vaart recht op zijn doelen af. Dit College blijft dag in dag uit doorwerken, zonder gekibbel, en laat zich niet uit zijn lood slaan door de waan van de dag. Dat heeft het College de voorbije maanden en jaren al vaak genoeg bewezen. “Nie zievere, speile!”, zei de legendarische ‘Tuveneir’ Raymond Goethals. Dat kunnen we alleen maar beamen.

‘Voesj doen’, daar staat de VGC garant voor. Dit VGC-College geeft telkens weer blijk van standvastigheid, vastberadenheid en verantwoordelijkheidszin. Dit College maakt van de politiek een eerzame en geloofwaardige zaak. Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat het werk van de VGC de Brusselaars vertrouwen schenkt in onze publieke instellingen. En dat is niet evident. Dat dwingt respect af. Want van aan de zijlijn kritiek spuien is altijd gemakkelijk, maar als we het goed doen, mag het ook gezegd worden. En de VGC doet het goed! 

Voorzitter,

Ik wil het voltallige College feliciteren met deze beleidsverklaring en wens hen veel succes bij de uitvoering ervan. Geft mor buzze!