Nieuws

Nieuwe beleidsinitiatieven van Gatz voor het komende jaar
Op vrijdag 27 oktober werden de beleidsbrieven Cultuur, Media, Jeugd en Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De beleidsbrieven stippelen de prioriteiten uit van minister Gatz voor het komende jaar.

Voor Cultuur voert Gatz zijn conceptnota over aanvullende financiering verder uit. Zo wordt de Cultuurbank opgestart, treedt het Cultuurloket in werking en wordt de Kunstkoopregeling in de steigers gezet. Daarnaast treden de nieuwe decreten rond sociaal cultureel werk, het regionaal cultuurdecreet en het erfgoed in werking.

Op mediavlak werkt minister Gatz het radiodossier af. Er komt ook, na Burgerkabinetten in de andere bevoegdheidsterreinen van minister Gatz, een burgerkabinet Media. Dit zal een oefening in deliberatieve democratie worden rond de centrale vraag wat burgers van nieuwsverslaggeving verwachten. Hierbij zal de problematiek rond fake news uitvoerig aan bod komen.

Het jeugdbeleid van Sven Gatz zet verder in op het bevorderen van diversiteit in het jeugdwerk, via een samenwerking met de jeugdsector, een Masterplan Diversiteit en een Dag van de Diversiteit.

In de beleidsbrief Brussel trekt o.a. de Mediahub Brussel de aandacht. Dit platform zal de talrijke initiatieven op vlak van media en innovatie centraliseren, kennisuitwisseling bevorderen en de internationalisering van media in het hart van Europa stimuleren, bijvoorbeeld via nieuwe opleidingsmogelijkheden. De mediahub wordt samen met de VUB/SMIT en in samenwerking met mediabedrijven op poten gezet. 

Lees de beleidsbrieven via: http://prez.ly/xV7