Nieuws

René Coppens: ''Bouwen aan sportinfrastructuur''
Sport is veel meer dan alleen lichamelijke inspanningen leveren en fysieke prestaties neerzetten. Sport bevordert sociale integratie, vergroot het zelfbewustzijn en leert mensen omgaan met winst en verlies. Sport maakt burgers sterker, in alle betekenissen van het woord.


Om ervoor te zorgen dat de Brusselaars hun geliefkoosde sport optimaal kunnen beleven en beoefenen, is moderne sportinfrastructuur van essentieel belang. En daar knelt nu precies het schoentje. De problemen zijn intussen genoegzaam bekend: de bestaande infrastructuur is over het algemeen verouderd en er is vooral een nijpend tekort aan zwembaden.


Daarom heb ik aan de Vlaamse minister van Sport gevraagd om te zoeken naar oplossingen voor de bestaande problematiek en om tot een betere samenwerking te komen tussen al de beleidsniveaus die bevoegd zijn voor de Brusselse sportinfrastructuur. Om tot concrete resultaten te komen, is het immers van het grootste belang dat alle partners hun beleid op elkaar afstemmen. Uiteraard heb ik namens Open Vld ook nog eens gepleit voor het oprichten van een Vlaams Bloso-sportcomplex in Brussel, naar analogie met de sportcentra van Adeps.