Nieuws

Een nieuw mediapark aan de Reyerslaan in wording
Er is opnieuw een belangrijke stap gezet in de uitbouw van een nieuw mediapark op de terreinen van de VRT en de RTBF aan de Reyerslaan in Schaarbeek. Minister-president Rudy Vervoort en minister Guy Vanhengel ondertekenden immers met beide mediabedrijven de notariële akte waardoor de gronden eigendom worden van het Brussels Gewest. Tussen 2018 en 2025 moet op de in totaal 19 ha grond immers ‘mediapark.brussels’ ontwikkeld worden.

Dit grootschalig gewestelijk project voorziet de omvorming van de huidige site Reyers tot een nieuwe wijk met een gemengd karakter. VRT en RTBF verlaten de huidige gebouwen en zullen verhuizen naar nieuw op te richten gebouwen elders op de site. De bouwwerken van die nieuwe gebouwen starten eind 2018, begin 2019. De verhuizing zelf van de tv-zenders is gepland tegen 2022 en 2023.

Nieuwe mediapool met vele functies
De terreinen waarop de huidige gebouwen van de tv-zenders staan, komen dus vrij. Voor bijvoorbeeld de vele kleinere media- en audiovisuele bedrijfjes uit de buurt. Denk maar aan RTL. Dan kan op die plek een heuse ‘mediapool’ ontstaan. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. een park van 8 hectare groot; ongeveer 2.500 woningen van verschillende types; buurtvoorzieningen en –diensten (een kinderdagverblijf, een school, winkels…); werkruimte voor bedrijven uit creatieve, vernieuwende en arbeidsintensieve sectoren; hogescholen die media-opleidingen verstrekken. Het geheel moet overigens inspelen op de erfgoedwaarde van de site. Daar ligt immers ook het "Ereveld der Gefusilleerden", de historische site van de voormalige Nationale Schietbaan; met een vooraanstaande rol voor de zachte mobiliteit en het openbaar vervoer; en dit allemaal in overeenstemming met de reorganisatie van de Reyerslaan en –tunnels enerzijds en de toegang naar de autosnelweg E40 anderzijds.

Eén project heeft al concrete vorm gekregen: het Mediahuis. Dit op een perceel langs de Reyerslaan op de hoek van het voormalige VRT-RTBF-terrein aan de kant van het premetrostation Diamant. Hier komen onder meer de hoofdzetel van het Brussels televisiestation BX1, de kantoren van screen.brussels, een specifiek innovatieplatform voor de media- en audiovisuele sector en lokalen voor een opleidingsinstelling die met de sector verwant is.

Verbondenheid van Gewest met VRT en RTBF
Volgens minister Guy Vanhengel is de ondertekening een belangrijke gebeurtenis in de mediageschiedenis van VRT en RTBF. Het is als het ware de bevestiging van de verbondenheid van VRT en RTBF met het Brussels Gewest: "De mediasector is voor Brussel een enorme economische groeipool. Maar de media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving vult deze voorwaarden perfect in, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke spelers. Uiteindelijk wordt de Reyerssite een nieuwe toegangspoort tot Brussel, die voor de opwaardering van de ganse buurt zal zorgen.”