Nieuws

Vanhengel huldigt polikliniek ‘Madeleine Lejour’ in
Minister Guy Vanhengel huldigde met zijn regeringscollega's de nieuwe polikliniek ‘Madeleine Lejour’ in. De benaming is een eerbetoon aan wijlen Professor Madeleine Lejour, de eerste vrouwelijke chirurg in België en tevens afdelingshoofd in het CHU Brugmann. 

Vanhengel feliciteerde de directie van het ziekenhuis en het hele team achter dit project voor hun dynamiek en hun inzet om deze kliniek aan te passen aan de nieuwe noden en verwachtingen. Het getuigt van de wil om moderne infrastructuur en kwalitatieve zorg ter beschikking te stellen van de bevolking. Het toont ook aan dat de mens, de patiënt, centraal staat.

Het is niet de eerste keer dat de GGC in UVC Brugmann investeert. In 2012 was Vanhengel op dezelfde site voor de eerste steenlegging van het gemeenschappelijk gebouw Brugmann – HUDERF (kinderziekenhuis). Een project waar de GGC voor om en bij het miljoen EUR in tussenkomt. En in 2010 was er de eerstesteenlegging op de site Paul Brien (1,8 mio EUR aan GGC middelen).  

De polikliniek ‘Madeleine Lejour’ vertegenwoordigt maar liefst een investering van 21.7 miljoen EUR waarvan ruim 13 miljoen EUR, hetzij 60%, door de GGC wordt ten laste genomen. De overige 40% worden vanuit de federale overheid bijgepast. Alhoewel dit ook niet helemaal klopt, daar deze federale bevoegdheid en bijhorende middelen sinds de zesde staathervorming aan ons werden overgedragen. Dirk Thielens legt het financieringsmechanisme goed uit in het septembernummer van Iris&You, de maandelijkse nieuwsbrief van het Irisnet.

In april 2014 besliste het Verenigd College aan de lopende en toekomstige bouwprojecten, waaronder deze polikliniek, een aanvullende subsidiebelofte toe te kennen. Op 13 juli laatsleden heeft het Verenigd College opnieuw een beslissing genomen in kader van deze bijkomende financiering. Hierdoor is het nu administratief mogelijk dat de subsidiebelofte ook reëel kan worden omgezet in een uitkering van de middelen op het moment dat er in aanmerking komende kosten worden gemaakt. Voor de polikliniek alleen al komt dit neer op een extra financiering vanuit de GGC van 1.957.000 EUR!

De toekomst voor Brussel wordt -letterlijk- voor een groot stuk alhier geboren, zo’n 3.300 stuks per jaar in deze instelling. Dat is een mooie gedachte. Ze zet Vanhengel, volgens zijn zeggen,  ook meteen aan om behalve hiér te bouwen, ook scholen te bouwen voor die zelfde ‘Brusselse toekomst’.