Nieuws

Taskforce moet hervorming van Brusselse autofiscaliteit voorbereiden
Op voorstel van minister van Financiën en Begroting, Guy Vanhengel, is een taskforce opgericht, die een rapport moet voorbereiden over de hervorming van de autofiscaliteit (jaarlijkse verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling) in het Brussels Gewest.

Met deze taskforce wil minister Vanhengel op dezelfde wijze tewerk gaan als bij de fiscale hervorming. Ook toen werd deze belangrijke hervorming eerst grondig voorbereid door experten in een taskforce. “Deze manier van werken heeft dus reeds bewezen dat een grondige aanpak en voorbereiding met experten het nodige draagvlak kan scheppen om een hervorming door te voeren”, aldus de minister.

Er volgt een studiefase die deze maand begint. De experten zullen maandelijks samenkomen, met eventueel bijkomende thematische werkgroepen. De taskforce zal uit zes experten bestaan (3N en 3F) in de autofiscaliteit en de milieuwetenschappen. De studiefase zal in februari of maart 2018 beëindigd worden door de aflevering van een rapport. Vanaf 2019 zal het Brussels Gewest de autofiscaliteit zelf beheren.

Bedoeling is tevens om ook de andere gewesten bij de werkgroep te betrekken, met als doel tot een hervorming te komen van de autofiscaliteit die ook de leasingwagens omvat. Daartoe is immers een samenwerkingsakkoord nodig. 

Met deze oprichting geeft minister Vanhengel andermaal, na de fiscale hervorming, uitvoering aan een ander belangrijk punt van het regeerakkoord: een autofiscaliteit die de aankoop en het gebruik van minder vervuilende voertuigen valoriseert. De hervorming zal rekening houden met de doelstelling van de regering om een globale fiscale hervorming in het gewest door te voeren, met als doel de fiscaliteit in Brussel te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken voor alle Brusselaars. 

De taksforce autofiscaliteit zal uit de volgende experts bestaan:

N-groep:

o Prof. Dirk Lauwers, UG en UA’pen;

o Prof. Cathy Macharis, Mosio (VUB), Vakgroep Transport en Logistiek;

o De heer Michel Martens, Febiac.

F-groep:

o Prof. Marc Bourgeois, UL; 

o Prof. Walter Hecq, ULB;

o Prof. Michel Hubert, Université de Saint-Louis.