Nieuws

Interpellatie afstemmen van opleidingen op arbeidsmarktInterpellatie van mevrouw Els Ampe tot dhr. Benoît Cerexhe, Brussels minister belast met Economie, over het afstemmen van de opleidingen op de noden van de arbeidsmarkt.

Wie op de website van Actiris op het IAM-B balkje klikt, krijgt de lijst van de meest gevraagde beroepen.

De volgende vijf beroepen vormen de top 5:

  1. leraar secundair onderwijs
  2. administratief bediende
  3. leerkracht basisonderwijs
  4. begeleider kinderopvang
  5. poetshulp

Het spreekt voor zichzelf dat Actiris de werklozen informeert over de organisaties die opleidingen aanbieden die nodig zijn om deze jobs uit te oefenen, en dat VDAB en Bruxelles Formation de nodige opleidingen organiseren. Maar als we echt willen dat mensen een job vinden, dan moeten we ervoor zorgen dat ze een opleiding volgen die hen de toegang tot de meest gevraagde jobs verzekert. Via de website iamb.actiris.be wordt per ‘meest gevraagde beroep’ het aanbod aan opleidingen opgesomd. Op de gewone website van Actiris is dit aanbod moeilijk of niet te raadplegen. Om meer te weten over opleidingen moet een werkzoekende zelf verder klikken op links naar de VDAB, Bruxelles Formations, partners van Actiris. Vervolgens moet de werkzoekende gebruik maken van de verschillende zoekfuncties van de opgesomde websites. Dit systeem is niet gebruiksvriendelijk.

Heeft u reeds contact opgenomen met alle organisaties in Brussel die opleidingen aanbieden om ze ook op de algemene website van Actiris te laten afficheren?
Geeft een begeleider aan de werkzoekende  informatie mee over veel gevraagde beroepen bij het eerste bezoek?
Hoeveel Brusselaars volgen er nu een opleiding die toegang biedt tot één van de vijf meest gevraagde beroepen?

Sommige werklozen begrijpen niet dat ze geen job vinden, ondanks het feit dat ze een opleiding hebben gevolgd bij de VDAB of Bruxelles Formation.  En ik kan ze geen ongelijk geven. Ze gaan er terecht vanuit dat de overheid opleidingen aanbiedt die hen een toegang verschaft tot een veelgevraagde job. Dit zorgt voor veel frustraties. Zowel bij de werklozen die geen job vinden als bij de werkende mensen die moeilijk kunnen begrijpen dat de werklozen geen job vinden.

Hoeveel mensen volgden reeds één of meerdere opleidingen zonder nadien een job te vinden?

Om de vicieuze cirkel te doorbreken is het van belang dat elke begeleider elke werkloze informeert over de meest gevraagde jobs. Nadien moet bij elke werkloze een analyse gemaakt worden van de competenties en de mogelijkheid om competenties te verwerven die overeenkomen met de gevraagde jobs rekening houdend met hun voorkeuren. Het is belangrijk dat elke werkloze inzicht heeft in zijn kennis en competenties. Dat zal hem/haar versterken in de zoektocht naar een job en teleurstellingen voorkomen.

Welke tools/softwarepakketten worden gebruikt om de competentieprofielen van de werklozen op te maken?

Els Ampe
Brussels volksvertegenwoordiger